Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!
AES fiber produkt

AES-fiberprodukter som FyreWrap® LT reduserer vekt betydelig 

Isopartner har hatt tilgang til høytemperaturprodukter i lengre tid og det skjer stadig forbedringer i markedet. FyreWrap® er AES-fiber (Alcali Earth Silicate) og har gode produktegenskaper samtidig som de er lettere enn tradisjonelle alternativer. Produktet er en fleksibelt, lett isolasjonsmatte og den tåler høye temperaturer. FyreWrap® er spesielt utviklet for passiv brannbeskyttelse for marine og offshore applikasjoner, og velges blant annet på grunn av sin betydelig lave vekt. 

AES-fibrene er 100% uorganisk og inneholder ingen bindemidler. Ingen røyk eller gasser genereres når de blir utsatt for høy temperatur eller eksponert ved brann.

Lavere installasjonskostnader og vektreduksjon 

Fyrewrap® produktene er også spesifisert i NORSOK standarden for isolering av rør og utstyr i isolasjonsklasse 5 Brannisolering, i kombinasjon med celleglass (celleglass 40mm + Fyrewrap 25mm + Mantling). Fyrewrap® brukes også til midlertidig beskyttelse av ventiler og flenser (38mm innpakket i folie) i påvente av montering av brannkasse for å ivareta brannkravbeskyttelsen.  

Tynn, lett isolasjon kombinert med en fleksibel produktform gir lavere installasjonskostnader og betydelige vektbesparelser. Dette gjør Fyrewrap® LT til et unikt produkt som gir merverdi for alle innen maritim sektor.

Lover og forskrifter i forhold til brannsikkerhet 

Når ulykker oppstår, er dette hendelser som kan få dramatiske konsekvenser. Derfor stilles høye krav til sikkerhet både i Skips- og Offshore industrien i form av lover, forskrifter og spesifikasjoner. 

Ifølge forskrift om brannsikring på skip er målet med brannsikring å:

  • hindre at brann og eksplosjon oppstår
  • redusere risikoen for tap av liv som følge av brann,
  • redusere risikoen for skade som følge av brann på skipet, dets last og miljøet,
  • begrense, kontrollere og bekjempe brann og eksplosjon i rommet der den oppstår, 
  • sørge for tilstrekkelige og lett tilgjengelige rømningsveier for passasjerer og besetning.

Det er regelverket i SOLAS (Safety Of Lif At Sea) som danner basis for minstekrav til fartøyer. Flytende enheter innen oljeindustrien går også under samme regelverk når disse ikke er oppankret og i drift for oljeindustrien. Ved oppankring og arbeid innen Olje og Gass gjelder regelverket fastsatt av Petroleumstilsynet for arbeid i Norge eller regler fra det land som har rettigheter på aktuelt felt.