Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

MILJØ & BÆREKRAFT

BREEAM NOR i vår bransje

Den eventyrlige veksten innen bygg og anlegg, offshore og verftsindustri har gjort oss nordmenn rike. Men, medaljen har en bakside. Vi blir stadig fattigere på naturressurser og forurenser stadig mer. Hvordan kan riktig teknisk isolasjon redusere forbruket av naturressurser og redusere utslippene av CO2?
Etterspørsel etter grønnere og energisparende bygg vil øke i årene fremover. Bedrifter er nødt å omstille seg. Produktene Isopartner har i sitt varesortiment er godkjent for BREEAM-prosjekter og inneholder ingen helsefarlige stoffer.
Brommerte flammehemmere som Deka-BDE , Okta-BDE, Penta-BDE, HBCDD og TBBPA og som befinner seg i byggprodukter med mer enn 0,25% er regnet som farlig avfall. Deka-BDE er i tillegg forbudt siden 2008. Cellegummi-produktene fra Kaimann og Armacell er helt fri for ulovlige brommerte flammehemmere.

«BREEAM NOR-godkjenning», «Passivhus», «grønne bygg» og flere andre ord har nå dukket opp i bransjen. Flere entreprenører har satt seg som mål å være pådriver for slike bygg og flere aktører i bransjen følger etter. Men hva betyr BREEAM NOR først og fremst for vår bransje, nemlig teknisk isolasjon?

BREEAM NOR sertifiserer nybygg, rehabiliteringer, tilbygg og en kombinasjon av disse og det settes krav til poenggiving. BREEAM NOR klassifiserer bygget i 5 grupper og synliggjør derved byggets kvalitetsnivå: 

  • Outstanding
  • Excellent
  • Very good
  • Good
  • Pass

Cellegummi-produktene fra Kaimann og Armacell er helt fri for ulovlige brommerte flammehemmere

Produktene Isopartner har i sitt varesortiment er godkjent for BREEAM-prosjekter og inneholder ingen helsefarlige stoffer. 

Last ned egendeklarasjonene fra produsentene her:

En gruppe av flere organiske stoffer som inneholder brom (brommerte flammehemmere) virker hemmende på brannutvikling og blir brukt i cellegummiisolasjon. På den måten oppnår man ønskede brannegenskaper. Brommerte flammehemmere som Deka-BDE , Okta-BDE, Penta-BDE, HBCDD og TBBPA og som befinner seg i byggprodukter med mer enn 0,25% er regnet som farlig avfall. Deka-BDE er forbudt siden 2008.

Miljø triangel

Avfallshåndtering av cellegummiisolasjon

Avfallshåndtering av isolasjonsprodukter og spesielt cellegummi er et tema som diskuteres ofte og det er 3 ting som du bør tenke på, når du vurderer om cellegummi er spesial- eller restavfall.

Les mer om avfallshåndtering her

BREEAM NOR i isolasjonsbransjen

«BREEAM NOR-godkjenning», «Passivhus», «grønne bygg» og flere andre ord brukes i isolasjonbransjen. Flere entreprenører har satt seg som mål å være pådriver for slike bygg og flere aktører i bransjen følger etter. Men hva betyr BREEAM NOR først og fremst for isolasjonsbransjen?

Les mer om kravene til BREEAM NOR

Grønt blad med utskåret fabrikk i bladet
Fabrikk med grønne blader

Isoler riktig og spar miljøet

Ved å isolere varme- og ventilasjonsrør reduseres energitapet og færre ressurser brukes for å oppnå ønsket temperatur. Dette betyr igjen at du sparer miljøet for Co2 utslipp. Riktig isolering reduserer energiforbruket ditt, men også kostnadene. Å være miljøvennlig er derfor også økonomisk.

I forbindelse med produksjonen av cellegummiprodukter, har produsentene satt meget stort fokus på redusering av energiforbruket. Investering i nye maskiner, optimalisering av produksjonsmetoder og gjenbruk av energi er en del av energi- og miljøpolitikken deres.
Dette gjør til at våre produkter i forbindelse med produksjon er nære ved å være miljønøytrale. Utslipp av Co2 i forbindelse med produksjon har blitt begrenset til et minimum.