Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

BRUKSVILKÅR

Ved å gå til dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene i sin helhet. Ikke fortsett å bruke Isopartner AS 'nettsted hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder disse vilkårene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og noen eller alle avtaler: "Klient", "Du" og "Din" refererer til deg, personen som har tilgang til dette nettstedet og godtar selskapets vilkår og betingelser. “Selskapet”, “oss selv”, “vi”, “vårt” og “oss”, refererer til vårt selskap. "Party", "Parties", eller "Us", refererer til både klienten og oss selv, eller enten klienten eller oss selv. Alle vilkår refererer til tilbud, aksept og vurdering av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til klienten på den mest hensiktsmessige måten, enten ved formelle møter med en fast varighet, eller på annen måte, for det uttrykkelige formålet med å møte Kundens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester / produkter, i samsvar med og underlagt gjeldende lov i Belgia. Enhver bruk av den ovennevnte terminologien eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og / eller han / hun eller de blir betraktet som utskiftbare og derfor som henvisende til det samme.

Tillat bruk

Ved bruk av våre digitale kanaler aksepterer du disse vilkårene for bruk. Du kan kun benytte innhold fra våre digitale kanaler til ikke-kommersielt, personlig formål, og/eller for å lære om Isopartner’s produkter og tjenester, og utelukkende i samsvar med bruksvilkårene.

Forbudt bruk

Ved å benytte våre digitale kanaler sier du deg enig i at du ikke vil:

  • Bruke våre digitale kanaler i strid med disse bruksvilkårene.
  • Kopiere, modifisere eller imitere arbeidet, dekonstruere eller demontere siden, eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller tillate en tredjepart å gjøre det.
  • Selge, tildele, viderelisensiere, distribuere, utnytte kommersielt, eller på annen måte overføre rettigheter til eller tilgjengeliggjøre for en tredjepart, innhold eller tjenester på noen måte.
  • Benytte eller starte et automatisert system, inkludert, men ikke begrenset til: «roboter», «spiders» eller «offline readers» som benytter siden på en måte som sender flere forespørsler til serveren i en gitt tidsperiode enn det som vil være rimelig å anta at et menneske kan produsere ved å benytte vanlig online nettleser.
  • Bruke våre digitale kanaler på en måte som ødelegger, deaktiverer, overbelaster eller forringer kanalene eller forstyrrer andre parters bruk og glede av kanalene.
  • Speile eller inkludere kanalene helt eller delvis i enhver annen kanal.
  • Forsøke å få uautorisert tilgang til våre digitale kanaler.
  • Få tilgang til våre digitale kanaler på en annen måte enn innenfor de rammene som Isopartner AS tilbyr for tilgang til kanalene.
  • Benytte våre digitale kanaler til et formål eller på en måte som forbys i henhold til vilkårene.
  • Enhver uautorisert bruk av innholdet eller av kanalene som kan være i strid med patent-, opphavsrett, varemerker og andre lover.

Opphavsrett og varemerker 

Våre digitale kanaler er beskyttet av gjeldende åndsverkslovgivning og andre lover, inkludert lover om beskyttelse av varemerker og opphavsrett. Våre digitale kanaler, inkludert alle åndsverk i kanalene, tilhører og er Isopartner AS eller dets lisensgivere (hvis noen) sin eiendom. Isopartner AS har all opphavsrett til innholdet. Dersom det ikke er gitt spesifikk tillatelse til å bruke bestemt innhold, skal innholdet ikke kopieres, reproduseres, endres, publiseres, lastes opp, postes, overføres, utføres eller distribueres på noen måte, og du godtar å ikke endre, leie, låne, selge, distribuere, kringkaste eller opprette imitert arbeid av innholdet på siden, delvis eller i sin helhet, på noen måte. Isopartner AS sin logo og andre merker som brukes av Isopartner AS fra tid til annen er varemerker og Isopartner AS eiendom.

Informasjon og materiale du registrerer og deler hos oss

Du garanterer at du har nødvendige rettigheter til materiale du registrerer eller deler i våre digitale kanaler og at du gir oss, godkjenning til å bruke og publisere dette materialet. Du garanterer at du ikke har til hensikt å bedra eller gi misvisende informasjon, og at materialet du leverer ikke bryter disse bruksvilkårene.

Linker til tredjepartsnettsider

Linker til eller informasjon om tredjepartsnettsider er kun ment for din bekvemmelighet. Dersom du benytter disse linkene vil du forlate våre digitale kanaler. Slike linker eller informasjon betyr ikke at Isopartner AS bidrar, anbefaler eller sponser tredjeparts nettsider, eller informasjonen der. Isopartner AS er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten til slike nettsteder. Isopartner AS er ikke ansvarlig eller forpliktet til slike nettsider eller innholdet på disse. Dersom du benytter linkene til eksterne sider vil du forlate våre digitale kanaler og være underlagt bruksvilkårene og personvernet som er gjeldene på disse sidene.

Nedlastning av filer

Isopartner AS kan ikke garantere eller stå innenfor at filene som er tilgjengelig for nedlasting via våre digitale kanaler er fri for virus eller annen skadelig datakode, filer eller programmer.

Ansvarsfraskrivelse / begrensning av ansvar

Isopartner AS og våre tjenesteleverandører, lisensgivere og leverandører gir ingen garanti for våre digitale kanalers eller innholdets egnethet, pålitelighet, tilgjengelighet, tidsriktighet, sikkerhet eller nøyaktighet. All informasjon, programvare, produkter, tjenester og grafiske elementer tilbys «as is», uten noen form for garanti.

Så langt det lar seg gjøre innenfor gitt lovgivning skal Isopartner AS og deres tjenesteleverandører, lisensgivere eller leverandører ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap eller skader i noen form, som måtte oppstå ved eller i forbindelse med bruk av våre digitale kanaler, uansett om det er basert på en kontrakt, erstatning, forsømmelse, ansvar, og selv om Isopartner AS eller noen av Isopartner AS partnere har blitt informert om muligheten for skade.

Erstatning 

Du forstår og godtar at du står personlig ansvarlig for egen oppførsel i våre digitale kanaler. Du samtykker til å erstatte, forsvare og holde Isopartner AS , dets morselskap, tilknyttede selskaper, partnere, lisensgivere, ansatte, agenter, og alle tredjeparts informasjonstjenester utenfor skade fra og mot alle krav, tap, utgifter, skader og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, tilfeldige, følgeskader og indirekte skader) og realistiske advokatutgifter som et resultat av eller som skyldes bruk, misbruk eller manglende evne til å bruke våre digitale kanaler eller innholdet, eller ethvert brudd på disse vilkårene.