Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Åpenhetsloven (CSR)

Som kunde, leverandør eller samarbeidspartner med ISOPARTNER, kan du være trygg på at vi tar vårt ansvar alvorlig for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter i vår verdikjede. 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven etablerer nye forpliktelser for oss, inkludert en plikt til å svare på spørsmål og til å utarbeide en generell rapport om underliggende aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer.

En aktsomhetsvurdering handler om å identifisere og vurdere potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vår virksomhet kan forårsake eller bidra til. 

ISOPARTNER har et sterkt fokus på ansvarlig innkjøp, og vi overholder alltid miljønormer, arbeidstakeres rettigheter, og gjeldende lover og regler. Dette er inngått i innkjøpsavtalene med våre leverandører og er dypt forankret i organisasjonens kultur og etiske retningslinjer. Vi utfører regelmessige risikoanalyser av alle leverandører, produktkategorier og geografiske områder. 

Har du spørsmål? Ta kontakt på "apenhetsloven@isopartner.no"

Vi vil fortsette vårt arbeid for å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Åpenhetsloven er et velkomment bidrag til å sikre alle større virksomheters innsats for å forbedre livene til mennesker over hele verden.

Link til vår redegjørelse finner du her.