Aktuelt

Oversikt
Om vekt og vektberegning av isolasjon
19.10.2020

Vekt og vektberegning av isolasjon

Vekt spiller en stadig større rolle i hele isolasjonsbransjen. Mindre vekt på isolasjon gir mulighet for kostnadsbesparelser og har en miljøeffekt. 

Sammen med Bjørn Frostmann fra Armacell GmbH, Norge, har vi sett på faktorer som skal taes hensyn til når det gjelder vekt og vektberegning. 

Hvilke hensyn må taes?

Røroppheng for rør- og kanalsystemer skal være i stand til å bære en total beregnet last ut fra rør-/kanal- og isoleringssystemet, samt alle andre laster som kan påvirke rørsystemet.
Det er avgjørende at nedbøyning av rør-/kanalsystemet ikke oppstår og derfor må man ta hensyn til bl.a. følgende laster:

  • Vekt for ulike rørtyper inkl. medium (f.eks. vann, kjølemedium, o.l.)
  • Vekt av isolasjonsmateriale og event. mantlingssystemer som helhet
  • Vekten av rørkomponenter som inngår i rørsystemet
  • Tilleggsvekten for en person eller personer som kan komme til å måtte rengjøre eller vedlikeholde systemet

Valg av type rør-/kanaloppheng eller støtte må bestemmes etter at man har tatt hensyn til disse forholdene.

Vektbelastning på grunn av feil isolasjon

I tillegg kan det også komme inn en faktor mange ikke tenker på når man isolerer kjøleanlegg med feil type isolasjonsmateriale, at man over tid kan få en oppfukting av kondensvann i isoleringen. Dette kan over kort tid gi en betydelig ekstra vekt avhengig av hvordan driftsforholdene er. F.eks. har man i Danmark testet mineralull isolering på kjøleisolering, hvor man etter et ½- til 1 år har fått en oppfukting som tilsvarer rundt en ½-liter vann pr. meter rør og hvor man ser at oppfuktingen fortsetter å øke over tid. Dette er også en viktig faktor ved vektbelastninger av rørsystemet.

Miljøeffekt for bedriften, kunden og ansatte

Lettere isolasjon har også en miljøeffekt. Tunge løft og bæring av byggematerialet spiller en stor rolle i bedriftenes HMS-arbeidet. Oftest må isolasjonsmaterialet bæres over lengre strekninger eller i høyden. I verste fall kan slike tunge løft føre til sykefraværet i bedriften som igjen vil påvirke HMS-arbeidet. Derfor er vekt av isolasjonsmaterialet viktig. 

(Bjørn Frostmann, Armacell GmbH)