Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Tre fallgruver ved installasjon av halogenfri cellegummiisolasjon

En halogenfri type vil normalt ha en større cellestruktur, noe som gir materialet en grovere cellestruktur. Derfor må man tenke litt annerledes når man skal installere halogenfri cellegummi.

1. Liming av halogenfri cellegummiisolasjon

Halogenfri isolasjon er, som ordet sier, fri for halogener. Ved brann gir produktet fra seg lite giftig røyk, og utelukker dermed mulige toksiske problemer. Det betyr samtidig at halogenfri cellegummi uten halogener, som f.eks. bromider og klorider, må håndteres ved installasjon på en annen måte enn standard cellegummiisolasjon. Halogenfri cellegummi vil normalt ha større celler enn cellegummi med mikroceller. Større celler vil naturlig kreve mer lim, noe som igjen kan gi lengre utluftingstid. Beregn derfor lengere tørketid før skjøtene monteres. Husk å sjekke at limet ikke trekker tråder før skjøten trykkes sammen.

2. Unngå UV-stråler på cellegummi både uten- og innendørs

Halogenfri cellegummiisolasjon brukes på installasjoner både inne i bygg og ute. Hvis isoleringen utsettes for UV-stråling, enten uten- eller innendørs, så vil overflaten kunne bli tørr og sprø over tid. Dette reduserer produktets mekaniske egenskaper, slik at den tåler mindre belastninger. UV-bestråling skjer via direkte sollys, via vindusglass, men også via lamper og lysstoffrør. Lysstoffrør avgir kunstig lys som produserer kortbølge UV-stråler. En konsekvens av at isolasjonen er tørr er at det oppstår små riss i overflaten av cellegummien. Dette fører til at produktets egenskaper, som f.eks. varmeledningsevne og brannegenskaper, kan ødelegges. 

3. Reduser risikoen for materialspenninger

Når halogenfrie cellegummiplater monteres på rør kan det lett oppstå spenninger i materialet og i limskjøten pga. bøyningen rundt røret. En plate har ikke den naturlige bøyningen slik en slange har. Når en plate bøyes rundt røret, vil materialhuden strammes. Spenningene stiger når tykkelsen på isolasjonen øker og rørdiameteren minker. Limet er ikke beregnet til å sikre at limskjøten holder mekanisk, men er kun ment å «kaldsveise» skjøten slik at den er like tett som materialet i seg selv. Dette med tanke på fukt og diffusjon.

Spenninger kan også føre til at materialet får sprekk-/rissdannelser og revner. Ved bruk av slanger så har denne en naturlig bøyning og blir ikke utsatt for de samme material-påkjenninger som en plate. Men det kan også oppstå spenninger, hvis man trer slangen over bend eller koblinger. I slike tilfeller må man lage et segmentbend og muffe i koblingen. Ved plateisolering av større rør, er det naturlig å lage to-delte platebend.

Alle nevnte tilfeller for å unngå spenninger i materialet og at limskjøter åpner seg.

Tabell med anbefalte rørdiametre

Halogenfri plater

Utvendig rørdiameter / mm

≥ 88.9

≥ 114

≥ 139

≥ 159

6 mm

x

x

x

x

10 mm

x

x

x

x

13 mm

x

x

x

x

19 mm

x

x

x

x

25 mm

 

 

x

x

32 mm

 

 

 

x

Montasjeveiledninger

Du kan også laste ned montasjeveiledninger på Armaflex NH og Kaiflex HF som pdf'er: NH/Armaflex / Kaiflex HF