Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!

Isolasjonsklasser for ulike typer anlegg

NS-EN 12828:2012 (*) angir regler for maksimale varmetap. Kravene gis i seks isolasjonsklasser avhengig av driftstid og differanse mellom drifts- og omgivelsestemperatur.

Det kan også regnes med en spillfaktor, slik at man tar hensyn til at varmetapet fra isolerte rør gjennom oppvarmede rom bidrar til oppvarmingen av disse. Man skal da være oppmerksom på at reduksjon av isolasjonstykkelsen på dette grunnlaget kan føre til at man ikke har full kontroll over varmeavgivelsen i alle deler av anlegget. Konsekvensen kan da være for høy temperatur i noen områder.

Beregningsprogrammer

Tabeller på isolasjonsklasser

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke isolasjonsklasser som normalt vil gjelde for ulike typer anlegg og deler. Aktuell klasse kan finnes ut fra diagrammet. Avhengig av installasjonstype og del, velges så det aktuelle produktet.
Ut ifra de gitte forutsetninger kan programmet Rocktec beregne både isolasjonsklasse og nødvendig tykkelse.

Varmeanlegg

 

Fordelingsledninger og utstyr i oppvarmede rom

Klasse 3

Fordelingsledninger og utstyr i uoppvarmede rom

Klasse 4

Varmt tappevann

 

Fordelings- og sirkulasjonsledninger i oppvarmede rom

Klasse 4

Fordelings- og sirkulasjonsledninger i uoppvarmede rom

Klasse 5

Ventilasjonsanlegg

 

Tilluftkanaler i oppvarmede rom

Klasse 1

Tilluftkanaler i uoppvarmede rom

Klasse 3

 

(*)Veiledningen til TEK 17 henviser til NS-EN 12828 for dimensjonering av termisk isolasjon for tekniske installasjoner. Standarden ble revidert i 2012, men det ble ikke gjort noen endringer i kravene til isolasjon.

(Kilde: Rockwool)