Aktuelt

Oversikt
BREEAM cubes (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) in front of a model house.
01.02.2020

Isolasjonsprodukter med miljøsertifiseringer som Svanemerking eller Breeam NOR

I Isopartner er vi opptatt å levere produkter som er i henhold til miljøkravene som myndightene stiller, som Tek 17, BREEAM NOR og Svanemerket.

Å velge rette produkter på teknisk isolasjon

Om byggherre stiller krav til for eksempel BREAM NOR eller Svanemerking, er det viktig å velge de produktene, som har rett dokumentasjon. Om du går til "Nedlasting", finner du miljødokumentasjoner der. 

Last ned EPD miljødeklarasjon (eng) for Armaflex AFCO her 
Last ned Svanemerking (eng) for Paroc produktene her

Grønne og bærekraftige bygg 

Store byggeprosjekter settes i gang i Norge og fokuset ligger hovedsaklig på såkalte "grønne bærekraftige bygg". Hva innebærer det egentlig? "Lønnsomhet" sier den ene, "livstid" sier den andre. Begge deler er nok riktige og begge deler blir kontrollert og sertifisert i forhold til en miljøvurdering. Det viktigste er nok livsløpet til produktene - fra råvære til produksjon, via bruk til avfallshåndtering må være miljøtilpasset som mulig, men også energikrav stilles. 

Les mer om avfallshåndtering av cellegummi


"Visste du at bygg og boliger står for 40 % av energiforbruket, 40 % av klimagassutslippene og 40 % av avfallsmengdene i verden? Derfor er det viktig å redusere miljøbelastningen fra bygg mest mulig" (Sitat: Miljømerking) 


Hvilke dokumentkrav stiller Tek 17, Svanemerket eller BREEAM NOR til grenseverdi i kjemiske produkter ?

  • TEK 17 §9-2: Veiledningen sier at sikkerhetsdatablader (SDB) skal benyttes som dokumentasjon på helse- og miljøskadelige stoffer for kjemiske byggevarer. Det er opplysningsplikt på SDB for stoffer på Kandidatlisten som inngår med mer enn 1000ppm (0,1%) *
  • Svanemerket: Grenseverdi for stoffer som ikke kan inngå er 0mg/kg (0ppm) for alle stoffer som inngår i tilsatte råvarer. For forurensinger (katalysatorer, biprodukter, rensekjemikalier osv.) er grensen maks 100mg/kg (0,01%) i produktet. Dette innebærer at sikkerhetsdatablader ikke kan benyttes som dokumentasjon for å vise samsvar med kravene.
  • BREEAM NOR: Kravene kan dokumenteres vha. sikkerhetsdatablader, svanemerkede produkter, EPD, teknisk godkjenning, egenerklæring osv, og for kjemikalier er det i praksis sikkerhetsdatablad som er mest benyttet. Konsentrasjoner av stoffer under 0,1% (1000ppm) kan derfor godtas, siden man kan unnlate å opplyse om kjemikalier tilsatt i mengder mindre enn dette på sikkerhetsdatablader.

* (Kilde: Dibk)

Verktøy for miljøsertifisering av bygg

Både Svanemerket og Breeam NOR stiller krav til løsninger, materialer og prosesser i bygg. Svanemerking er nok bedre kjent blant forbrukerne (f.eks.  rengjøringsmidler, tekstiler, dagligvarer  m.m), og BREEAM NOR er godkjent i byggebransjen. Der BREEAM Nor stiller mest krav til prosesser, har Svanemerket flere obligatoriske krav til produktet. 

En av de mest påfallende forskjellene mellom Svanemerking og BREEAM er klassifiseringen. Mens BREEAM har fem ulike nivåer med ulike krav, har Svanemerking enten "godkjent" eller "ikke godkjent". Derfor er det også enklere for forbrukere å forholde seg til sistnevnte enn til BREEAM.

BREEAM-NOR-krav innenfor kategoriene: Svanemerket stiller blant annet krav til byggverk innenfor følgende kategorier:
 - Ledelse (Man - 12%)  - Ressurseffektivitet: energi og klima, avfall
 - Helse- og innemiljø (Hea - 15%)  - Innemiljø
 - Energi (Ene - 19%)  - Kjemiske produkter og materialer
 - Transport (Tra - 10%)  - Kvalitetssikring av byggeprosess
 - Vann (Wat - 5%)  - Kvalitet og lovkrav
 - Materialer (Mat -13.5%)  - Instruksjoner til brukere og forvaltere
 - Avfall (Wst - 7,5%)  
 - Arealbruk og økologi (LE - 10%)  
 - Forurensing (Pol - 8%)  

Du kan les mer om klassifiseringen av bygg etter BREEAM her

Forskjeller i energikrav

Både BREEAM og Svanemerke har krav til reduksjon av energibehov i forhold til TEK 17 (Energikarakter C for BREEAM-NOR). BREEAM-Nor har et obligatorisk energikrav kun for de to høyeste nivåene: Excellent og Outstanding, mens Svanemerkiet er reduksjon av energibehovet et at de obligatoriske krav. 

Fasit: Svanemerket og TEK fokuserer på netto energibehov, mens BREEAM-NOR tar utgangspunkt i levert energi, der også energikilden blir en del av vurderingen.