Vi gleder oss til e-posten din
Ring oss nå!
fire

I 2017 ble Europa vitne til en av de mest tragiske brannene i London’s historie, brannen i Grenfell Tower. Slike katastrofebranner er tragiske og myndighetene har som mål å unngå disse ved å jobbe tett sammen med entreprenører og byggherrer.

Brannspredning og brannforløp – to viktige grunner til brannutvikling

Spredning av brann skjer oftest som varmeledning via bygningsdeler (f.eks. brannhemmende brannvegger). Det kan også oppstår som flygebrann (slik det skjedde i Lærdal i jan. 2014), via varmestråling eller ved at brannen sprer seg via ventilasjonskanaler til andre rom i bygget. Norske myndigheter setter strenge regelverk og krav for ivareta brannsikkerhet i bygg.

Strenge regelverk og krav

Myndighetene, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skal ha oversikt og ikke minst arbeide med å forebygge ulykker, kriser m.m. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sørger for at krav og regelverk blir ivaretatt. Et slikt regelverk i byggebransjen er TEK 17 (tidligere TEK 10). § 11-1 ledd 1 «Sikkerhet ved brann» beskriver kravene. I TEK har myndighetene fastsatt minimumskrav til brannsikkerhet i bygninger, dog angir kravene ikke hvordan bygninger eller bygningsdeler skal utformes og utføres. Norske myndigheter stiller veldig strenge krav for bruk av brannfarlig byggisolasjon.

Korrekt prosjektering og riktig montering

I dag står Grenfell Towers i historiebøkene som den verste brannkatastrofen, fordi den kunne vært unngått. Ikke bare fant man i etterkant ut at bygget hadde mange feil og mangler, det ble også brukt fasadeplater som ikke var brannsikre ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I Norge ble Grenfell-katastrofen et hyppig tema i mediene, hvor norske fagfolk har uttalt seg. – En rømningsvei skal ivareta rømning ved brann i en viss tid. Se også § 11-11» Generelle krav om rømning og redning», ledd 1 i TEK 10 (17).

2 typer brannklassifiseringer

Brannklassifisering deles inn i to typer:

  1. Reaction to fire (materialets egenskaper ved brannpåvirkning) og
  2. Fire Resistance (Brannmotstand)

Med brannpåvirkning menes:

  • hvor rask materialet antennes,
  • om det lett spres flammer,
  • om materialet produserer røyk
  • om materialet er giftig m.m.

Brannmotstand består av kriterier som

  • Bæreevne (R)
  • Integritet (E)
  • Isolasjon (I)
  • Mekanisk motstandsevne (M)

Klassifiseringsbetegnelsen «EI» står for «Ytelse til bygningsdel som bevarer sin integritet (E) og isolasjonsevne (I) i tt minutter ved standardisert brannprøving». (tt står for antall minutter f.eks. EI 30 eller EI 60.)