Ingen helsefarlige stoffer i cellegummi

Den eventyrlige veksten innen bygg og anlegg, offshore og verftsindustri har gjort oss nordmenn rike. Men, medaljen har en bakside. Vi blir stadig fattigere på naturressurser og forurenser stadig mer. Hvordan kan riktig teknisk isolasjon redusere forbruket av naturressurser og redusere utslippene av CO2?

Etterspørsel etter grønnere og energisparende bygg vil øke i årene fremover. Bedrifter er nødt å omstille seg. Produktene Isopartner har i sitt varesortiment er godkjent for BREEAM-prosjekter og inneholder ingen helsefarlige stoffer. 

Brommerte flammehemmere som Deka-BDE , Okta-BDE, Penta-BDE, HBCDD og TBBPA og som befinner seg i byggprodukter med mer enn 0,25% er regnet som farlig avfall. Deka-BDE er i tillegg forbudt siden 2008. Cellegummi-produktene fra Kaimann og Armacell er helt fri for ulovlige brommerte flammehemmere.

Isoler riktig og spar miljøet

Ved å isolere varme- og ventilasjonsrør reduseres energitapet og færre ressurser brukes for å oppnå ønsket temperatur. Dette betyr igjen at du sparer miljøet for Co2 utslipp. Riktig isolering reduserer energiforbruket ditt, men også kostnadene. Å være miljøvennlig er derfor også økonomisk.

Isolasjon fra Isopartner reduserer utslipp av Co2

I forbindelse med produksjonen av cellegummiprodukter, har produsentene satt meget stort fokus på redusering av energiforbruket. Investering i nye maskiner, optimalisering av produksjonsmetoder og gjenbruk av energi er en del av energi- og miljøpolitikken deres.

Dette gjør til at våre produkter i forbindelse med produksjon er nære ved å være miljønøytrale. Utslipp av Co2 i forbindelse med produksjon har blitt begrenset til et minimum. 

 

EPD - Miljødeklarasjon

Webredaktør 17.01.2017

Krav til mer bruk av miljøvennlige produkter er økende. EPD-dokument er derfor en troverdig måte å dokumentere dette. 

Les mer ›

BREEAM NOR og brommerte flammehemmere

Webredaktør 17.01.2017

Produktene Isopartner har i sitt varesortiment er godkjent for BREEAM-prosjekter og inneholder ingen helsefarlige stoffer. 

Les mer ›
Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner