TRADISJONELLE ISOLASJONSPRODUKTER KOMPLETTERES MED ELEKTROVERKTØY

Tradisjonelt vis har Isopartner alltid lagerført og distribuert isolasjonsprodukter til kulde-, varme-, lyd- og brannisolering fra kjente produsenter. Til isolasjonsjobben trenger isolatør og utførende også verktøy. Vårt mål som komplett leverandør er at kunden skal finne og få tak i ALLE produkter han trenger til sitt arbeide. I dette tilfellet dreier det seg om elektroverktøy og maskiner.

Produktutvalg og dokumentasjon for de produkter vi har finner du i vår webshop.

Om termisk isolering 

Termisk isolering er å begrense varmetap og å hindre kondensdannelse i installasjoner, fordi ren frisk luft sørger for godt inneklima, gir økt produktivitet og bedre trivsel, både privat og på jobb. Samtidig er det viktig å spare energi. Isolasjons- eller varmeledningsevnen til et produkt er et viktig begrep i vår bransje, og hvor godt et produkt isolerer kan ses på lambdaverdien (λ-verdien). Jo lavere lambdaverdi desto bedre isoleringsevne, som igjen hjelper oss å spare energi. Ventilasjonskanaler som fører varm eller kald luft gjennom rom med temperaturer som avviker fra kanaltemperaturen, skal isoleres mot energitap.

Isopartner er opptatt av faglig kompetanse og har satt seg som mål å øke denne kompetansen hos kundene. I mange år har Isopartner gjennomført opplæring og kurs i termisk isolasjon og passiv brannsikring. Samtidig inviteres kunder og produsenter til den årlige Iso-dagen, Isopartner's egen fagmesse hvor produsenter, kunder og Isopartner-ansatte treffes, deltar på fagseminarer og bygger nettverk. 

green house

Avfallshåndtering av cellegummiisolasjon

Avfallshåndtering av isolasjonsprodukter og spesielt cellegummi er et tema som diskuteres ofte og det er 3 ting som du bør tenke på, når du vurderer om cellegummi er spesial- eller restavfall. 

calculating heat loss of a house

Å bygge tillit gjennom innovasjon og testing

Å bygge tillit for å lykkes å bringe nye produkter til markedet er helt avgjørende. Produsenter av isolasjonsprodukter bygger denne tilliten ved å teste produktene sine i henhold til krav og standarder, men også gjennom stadigvekk nytenking og innovasjon. 

Våre partnere for termisk isolering