Å begrense brannspredning med passiv brannsikring 

Passiv brannbeskyttelse (også kalt passiv brannsikring) er brannisolasjon som er integrert i bygningen slik at den skal kunne motstå brann i et visst tidsrom, forhindre at brannen sprer seg og sikre at mennesker klarer å ta seg ut av bygningen i tide. Den skal begrense skader i bygget samt å gi tid til evakuering. Byggevareforordningen, som er regelverket for byggevarer, omtaler de grunnleggende krav til byggverk i forhold til brannsikring og stiller konkrete krav til sikkerhet ved brann i et bygg. Dette tar vi på alvor i Isopartner og ønsker å gi våre kunder et godt utvalg av produkter innen passiv brannsikring.

Vi tilbyr opplæring i bruk av produkter til

  • Branntetting
  • Brannbeskyttelse
  • Termisk isolering av f.eks. tanker, kjeler, prosess- og avgassrør
  • Brannisolering av ventilasjonskanaler
tips med arbeidere

Tips til passiv brannsikring

Katastrofebranner er tragiske og myndighetene har som mål å unngå disse ved å jobbe tett sammen med entreprenører og byggherrer.

branngjennomføring

Kompetanseløft med Isopartner

Les mer om våre kurs inne passiv brannsikring. Vi gjennomgår både teori og praksis. 

Våre partnere for passiv brannbeskyttelse