Komplett isolasjonsgrossist av passiv brannbeskyttelsesprodukter til det norske proffmarkedet

Passiv brannbeskyttelse (også kalt passiv brannsikring) er brannisolasjon som er integrert i bygningen slik at den skal kunne motstå brann i et visst tidsrom, forhindre at brannen sprer seg og sikre at mennesker klarer å ta seg ut av bygningen i tide. Den skal begrense skader i bygget samt gi tid til evakuering.

Byggevareforordningen, som er regelverket for byggevarer, omtaler de grunnleggende krav til byggverk i forhold til brannsikring og stiller konkrete krav til sikkerhet ved brann i et bygg. Dette tar vi på alvor i Isopartner og ønsker å gi våre kunder et godt utvalg av produkter innen passiv brannsikring.

Konstruksjoner isolert med produkter til passiv brannsikring har en langt større brannmotstand enn tilsvarende konstruksjoner isolert med andre materialer. Det kan gi verdifull tid til å redde både menneskeliv og store verdier, samt gi brann- og redningsmannskaper mulighet for å få kontroll på en brann, før byggets konstruksjoner mister sin bæreevne og bryter sammen.

Vi tilbyr opplæring i bruk av produkter til
  • Branntetting
  • Brannbeskyttelse
  • Termisk isolering av f.eks. tanker, kjeler, prosess- og avgassrør
  • Brannisolering av ventilasjonskanaler
Våre partnere for passiv brannbeskyttelse