Aktuelt

Oversikt
ORYX® Branntettekurs
03.06.2019

«ORYX® Akademi» - branntettekurs for kunder

ORYX® Branntettekurs er et kurs arrangert i regi av Isopartner, sammen med leverandørene fra Oryx og Rudolf Hensel.

Passiv brannsikring i teori og praksis

Vi tilbyr opplæring i bruk av og produkter til

  • Branntetting
  • Brannbeskyttelse
  • Termisk isolering av f.eks. tanker, kjeler, prosess- og avgassrør
  • Brannisolering av ventilasjonskanaler

Isopartner har som mål å gi våre kunder grundig opplæring på passiv brannsikring. Sammen med våre partnere gjennomfører vi årlige kurs, med en praktisk og teoretisk del. 

Et av de kursene vi har gjennomført, samlet over 50 deltagere og tilbakemeldingene har vært svært positive. Kurset startet med en gjennomgang av lover og regler. Deretter ble deltagerne delt inn i grupper, hvor man hadde en produktgjennomgang av brannsikringsprodukter fra Rudolf Hensel, Zapp Zimmermann og ORYX®. Kursdagen ble avsluttet med en branntest.

Produkter fra kjente europeiske produsenter, som Rudolf Hensel og Zapp Zimmermann

Vi lagerfører branntettingssystemer fra Rudolf Hensel, brannskum fra Zapp Zimmermann og ikke minst Oryx-brannfugemasser, -brannmansjetter og -brannpakninger. Vil du vite mer om Oryx, les her.