Aktuelt

Oversikt
kontorbygg
07.11.2020

Oppdatert informasjon knyttet til koronaviruset

Som grossist og leverandør har vi daglig kontakt med mennesker. Derfor anser Isopartner det som enormt viktig å gjennomføre tiltak som kreves for å begrense smittefaren på våre lokasjoner.

Vi i Isopartner er veldig opptatt av smittereduksjon og vi følger Korona-situasjonen i landet tett.

Vi har iverksatt, og iverksetter tiltak kontinuerlig, basert på gjeldende anbefalinger fra myndigheter. Målet er hele tiden å bidra til at smitterisikoen minimeres, og at sikkerheten til kunder, leverandører, kolleger og samarbeidspartnere ivaretas.

Ved å gjennomføre digitale møter minimerer vi eksponering for eventuell smitte. Samtidig oppfordrer vi kundene våre til fortsatt å:

  • forhåndsbestille varer via telefon
  • unngå i størst mulig grad å komme inn i lagret for selvplukk av varer

Tel: (+47) 69 24 40 80 | Moss
Tel: (+47) 22 91 69 00 | Oslo
Tel: (+47) 55 22 96 00 | Bergen

Koronatiltak

For å redusere smittefaren fortsetter vi med en rekke interne tiltak i samsvar med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og følger instruksjonene og rådene fra dem.
Isopartner har et sterkt ønske om å ta godt vare på sine kunder og ansatte, og vi er opptatt av å redusere risiko for smitte på våre avdelinger.

Vi har tett dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere for å kunne opprettholde en så god leveringsdyktighet som mulig. Basert på tiltak fra Norske myndigheter med delvis stengte grenser vil ytterligere utfordringer kunne oppstå. Det vil komme oppdatert informasjon om vi får vesentlige leveringsutfordringer som følge av dette.

Skulle situasjonen endre seg, så vil det omgående sendes ut ny informasjon. 

(Oppdatering pr 07.11.2020)