Hvordan beregner man isolasjonstykkelser eller kondens?

Ved hjelp av beregningsprogrammer kan du for eksempel lett finne ut hvilken isolasjonstykkelse du trenger for å unngå kondens. Vi har lagt ut Online versjoner av forskjellige beregningsprogrammer fra Rockwool, Paroc, Armacell og Kaimann, som utfører kalkulasjoner på beregninger på isolasjonstykkelser, røravstand, varmetap og overflatetemperatur.

Online beregninger

ROCKTEC  - utfører beregninger på isolasjonstykkelser for tekniske installasjoner fra Rockwool iht. NS-EN 12828 og NS-EN ISO 12241

CONLIT beregningsprogram - for dimensjonering av CONLIT til brannsikring av bærende stålkonstruksjoner

CALCULUS - utfører beregninger på isolasjonstykkelser for tekniske installasjoner fra Paroc iht. EN ISO 12241

ARMWIN - beregner isolasjonstykkelser for kondenshindring, temperaturforandringer, varmetap m.m. fra Armacell

KAICALC - beregner isolasjonstykkelser i ft. varmeledningsevne, overflatetemperatur, varmetap m.m. fra Kaimann

ROCKASSIST - er et beregningsverktøy for prosessindustrien, marine og offshore iht. VDI 2055 og EN-ISO 12241

Beregningsprogrammene er online-versjoner og fungerer hovedsaklig på PC.

Dersom du har problemer med nedlastingen, eller du ikke finner det produktet du er ut etter, kontakt oss på vårt kundesenter: 69 24 40 80

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvilke faktorer må man huske på, slik at beregningen blir så eksakt som mulig?

Kondens oppstår når vanndamp i luften kommer i kontakt med en kald overflate. For å hindre kondensering på overflaten, må overflatetemperatur være minst lik eller høyere enn duggpunktstemperaturen. Dersom overflatetemperaturen er lavere enn duggpunktet, vil det oppstår kondens.
Husk å oppgi følgende faktorer når du skal beregne cellegummi isolasjonstykkelse for å hindre kondens:
•    Velg alltid den laveste temperatur i røret
•    Velg alltid den høyeste omgivelsestemperatur
•    Velg > 75% som relativ luftfuktighet, hvis denne er ukjent eller ikke angitt
•    Varmeledningsevne λ = W/m*K
•    Varmeovergangskoeffisient på overflate


Avstand mellom isolerte rør
Det er viktig å ta høyde for god avstand (minst 10cm) mellom isolerte rør, pga sirkulasjonen. Ligger de isolerte rør nær en kald flate, f.eks. et kjølerom på den andre siden av veggen, er sannsynligheten for at dette vil forårsake kondensering, fordi isoleringsoverflaten blir kaldere, stor.

Spørsmål?

Kontakt oss på telefon 69 24 40 80 eller fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale om dine behov.

Kontaktskjema ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner