Slutt for overgangsordningen for TEK10

Webredaktør 28.01.2019

Siden 1.januar 2019 har overgangsordningen for prosjektering etter TEK10 opphørt. Overgangsordningen har gjort et mulig å prosjektere bygg etter enten TEK10 eller TEK17.

Det skal velges TEK17

Da byggeteknisk forskrift TEK17 kom på markedet i 2017 var hovedhensikten å oppnå et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader. Samtidig skulle den ha stortsett samme struktur som TEK10. Når kravene i TEK17 tredde i kraft 1. juli 2017, ble det også innført en overgangsordning som var gjeldende frem til 1.januar 2019. Frem til nå kunne man altså prosjektere bygg etter både TEK10 og / eller TEK17.

Nå er søknadsskjemaene endret slik at det ikke lenger er et valg å prosjektere etter TEK10.

Les også hva TEK17 og myndighetene sier om hvordan legionellavekst kan forhindres. 

Unntak kan gjøres hos kommunen

Etter kapittel 17 §17-2 (2) kan kommunene gjøre unntak for søknader som kommer inn etter 1. januar 2019.  Dette gjelder kun for tiltak der prosjektering er påbegynt før 1. juli 2017 og der bruk av forskriften vil føre til omfattende og kostbare endringer.

Du kan også lese mer om dette på dibk.no

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner