Er en revisjon av byggevareforordningen i sikt?

Webredaktør 19.09.2017

Byggevareforordningen som trådte i kraft 1.jan. 2014 beskriver regler og krav om CE-merking av byggevarer. Nå vil EU-kommisjonen ta dette opp til vurdering og inviterer byggenæringen og myndigheter i EU/EØS-landene til diskusjon.

I 2013 ble byggevaredirektivet erstattet av byggevareforordningen og ble lovfestet i Norge 1.januar 2014. Nå vurderes i EU om å revidere byggevareforordningen og hvordan man skal regulere byggevarer i fremtiden. 

Kostnadskrevende dokumentasjoner

Så hvorfor har man nå kommet til en slik konklusjon og re-vurdering? Det viser seg at dagens forordning er kostnadskrevende i forhold til utarbeidelsen av dokumentasjoner. Det gjelder særlig for små og mellomstore bedrifter. Enkelte EU-medlemsland mener også at det må være mulighet til å ha egne nasjonale regler for visse type egenskaper. 

Tre revisjonsalternativer

I følge DiBK's nettsider har EU-kommisjonen nå kommet frem til at det vil være tre revisjonsalternativer for forordningen som innebærer:

1.  Ingen endring

2.  En revisjon enten ved:

a) en mindre revisjon - den ser kun på problemstillingene i "Implementation of the Construction Products Regulation on track"
b) en bredere revisjon - den ser nærmere på de underliggende prinsippene
c) en omfattende revisjon - den vurderer hele strukturen og systemet mer fundamentalt

3.  En tilbaketrekning av byggevareforordningen og at det opprettholdes prinsippet om gjensidig godkjenning for å oppnå fritt vareflyt av byggevarer

Du kan lese mer om dette på DiBK's nettsider

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner