Økt fokus på passiv brannsikring

Webredaktør 21.11.2014

TEK 10, kap 11 stiller konkrete krav til sikkerhet ved brann i et bygg. Dette tar vi på alvor og derfor ønsker Isopartner å løfte segmentet passiv brannsikring ved å utvide produktutvalget.

Hva er egentlig passiv brannsikring?

Passiv brannsikring skal hindre eller forsinke brannspredning fra rom til rom. Den skal også begrense skader i bygget samt gi tid til evakuering. Byggevareforordningen, som er et regelverk for byggevarer, omtaler de grunnleggende krav til byggverk i forhold til brannsikring.

Det stilles konkrete krav til sikkerhet ved brann i et bygg. Isopartner tar dette alvorlig og er hele tiden på utsikt etter nye produkter og leverandører som tilfredstiller slike krav. 

Nytt utvalg av produkter innen passiv brannsikring hos Isopartner

Personer omkommer hovedsaklig i boligbranner, og 80-90 prosent av de som omkommer dør i den branncellen der brannen startet. Brannen i Lærdal i januar i år er et skremmende eksempel hvor rask en brann kan utvikle og sprer seg. 

- Vi tar dette alvorlig og ønsker derfor å utvide vårt produktutvalg innen passiv brannsikring spesielt her i Oslo, forteller David Johansson, salgskonsulenten i Isopartner. - Under vår fagdag og minimesse i Oslo, fikk vi muligheten å vise frem produkter og systemer som vil begrense brann og brannspredning. 

Kundene fikk se hvordan et slikt system anvendes og det ble stilt en mengde spørsmål rundt branntetting. Det var et stort interesse rundt de nye produkter, hvordan anvendelsen var og ikke minst hvordan det er med godkjenning i det norske markedet. 

 

 

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner