Nedgang i olje- og gassektor - En forbigående trend?

Webredaktør 18.09.2014

"Optimismen stuper", "Dramatisk fall i oljeinvesteringer", "Venter stup", "Toppen er nådd" ... Det og mange andre medieoppslag finner vi i nyhetsbildet i den siste tiden.

Norges Bank la i disse dager frem sin pengepolitisk rapport.
I følge SSB stoppet den høye veksten i petroleumsinvesteringene opp etter 3. kvartal i 2013, og falt deretter de to påfølgende kvartalene. I årets 2. kvartal var petroleumsinvesteringene på samme nivå som i begynnelsen av året.

Norske bedrifter forventet en høyere vekst i våres enn den faktiske veksten pr i dag har vært. Kostnadsreduksjoner i oljeinvesteringene og fall i boligbygging bidro sterkt til dette. På motsatt side har eksportnæringen, her spesielt kraft og fisk, hatt en sterkere vekst enn forventet. Norges Bank: - Veksten i norsk økonomi er fortsatt moderat.

De siste årene har oljeinvesteringene økt betydelig, som blant annet er et resultat av høye olje- og gasspriser. Denne høye veksten har også bidratt til økning på kostnadsnivået i denne sektoren.

Ekspertene mener at de totale petroleumsinvesteringene vil falle med ca 10% i det kommende året, dog at disse investeringene igjen vil stige i 2017, når feltene Johan Sverdrup og Johan Castberg er ferdig utbygd.

«Samlet sett er det utsikter til litt høyere vekst det neste halve året, særlig drevet av økte investeringer i infrastruktur og vekst i boligbyggingen», skriver sentralbanken i sin oppsummering. (©NTB)

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner