Dokumentasjonskrav og grønne sertifikater for skips- og verftsindustrien

Webredaktør 12.05.2014

Isopartner AS har i lengre tid samarbeidet med Metizoft i Fosnavåg, verdens ledende leverandør av løsninger for Green Passport og kartlegging av farlige materialer.

Strengere krav til dokumentasjoner

Slik som Breeam-Nor standard gjelder for bygg og setter retningslinjer og krav for energi- og miljøvennlige bygg, har også skips- og verftsindustrien et regelverk de må forholde seg til, ref. IMO Guidelines on Ship Recycling. IMO pålegger fartøy løpende registrering av komponenter og materialer som kan utgjøre en potensiell fare for miljøet og mennesker.

Miljø og trygghet på arbeidsplass

Et viktig aspekt med kartlegging av farlige materialer, foruten det rent miljømessige, er tryggheten til de menneskene som jobber innen offshore og i maritim sektor.

- Verdien av å vite hvilke materialer som er brukt hvor er uvurderlig for at norsk shipping og offshore-industri skal forbli en trygg arbeidsplass. Konkrete eksempler på når farlige materialer må identifiseres er når installasjoner eller skip skal skrotes. Med Metizoft på laget har Isopartner blitt en grønnere bedrift, sier markedsansvarlig i Isopartner, Ulrike Gjermundsen.

Metizoft utsteder sertifikater for nybygg og skip som allerede er i drift. Disse sertifikatene oppfyller alle krav som regelverket setter. Isolasjonen som sendes fra Isopartner til skipsverftene har både Green Passort, IHM (inventory hazardous material) og AFD (Non-Asbestos) sertifikater.

IHM, eller inventarlisten, indikerer om det finns skadelige stoffer ombord. Listen er ment for å ivareta helse og sikkerhet. Det gjelder også å hindre forurensing fra produksjon til skraping/resirkulering av fartøyet.

Et Green Passport gir verft og rederi kontroll over eventuelle skadelig stoffer, og at bygget er i henhold til spesifikasjon. Dermed sikres både verft og rederi for eventuelle framtidige reklamasjoner.

For mer informasjon, se metizoft.com

Spørsmål?

Kontakt oss på telefon 69 24 40 80 eller fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale om dine behov.

Kontaktskjema ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner