Lover og regler om passiv brannbeskyttelse

Webredaktør 28.06.2018

Hvert eneste år brenner det for milliarder av kroner her i landet med store konsekvenser for dem som blir rammet. Det er derfor viktig å investere i forskriftsmessige, brannklassifiserte isolasjonsløsninger og -produkter.

3 viktigste mål for passiv brannbeskyttelse

Byggteknisk forskrift (TEK17) §11-1 «Sikkerhet ved brann» beskriver at «Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer …»

De tre viktigste mål for passiv brannbeskyttelse er:

 • Forebygge eller begrense videre spredning av brann, røyk og varme
 • Opprettholde bygningens og strukturens stabilitet så lenge som mulig
 • Garantere trygge rømningsveier for personer som oppholder seg i den brennende bygningen.

CE merking – Krav til dokumentasjon og produktet

CE-merket er produsentenes måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav i regelverk som gjelder for produktet er oppfylt.

Ved å CE-merke produktet erklærer produsenten at sikkerhetskravene er ivaretatt, og at produsenten kan dokumentere dette. Det er viktig å merke seg at CE-merket ikke sier noe om kvalitetsaspekter ved produktet.

Standarder som beskriver klassifiseringer og utførelser

 • NS-EN 13501 er standard på klassifisering av materialets egenskaper / reaksjon ved brann under en viss tid. Standarden forteller noe om hvor raskt og i hvilken grad et produkt bidrar i en brann, samt røykproduksjonen fra det. Det finnes for eksempel flere ubrennbare produkter som ikke har noen brannmotstandsevne
 • NS-EN 13501-1:2007 + A1:2009 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirking
 • NS-EN 13501-2:2016 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer
 • NS-EN 13501-3:2005 + A1:2009 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand
 • NS-EN 13501-4:2016 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 4: Klassifisering ved bruk av data fra brannmotstandsprøving av komponenter i røykkontrollsystemer
 • NS-EN 13501-5:2016 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 5: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av takk utsatt for utvendig branneksponering
 • NS-EN 13501-6:2014 er brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler, Del 6: Klassifisering av elektriske kabler basert på prøvning av brannpåvirkning.
 • NS-EN 3911:2016 «Utførelse av passiv brannbeskyttelse i bygninger», derunder branntetting, brannmaling og brannisolering. Under pkt 4.1. beskrives forutsetningen for utførelsen, nemlig at en prosjektbeskrivelse angir krav til brannbeskyttende konstruksjonen, i henhold til NS-EN 13501-1 og NS-EN 13501-2.

Nyhetsbrev på e-post

Meld deg på Isopartners nyhetsbrev, og motta jevnlige oppdateringer med aktuelt stoff for din bransje.

Meld deg på her ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner