Månedens ord: Lambdaverdi og varmeledningsevne

Webredaktør 09.10.2018

Isolasjons- eller varmeledningsevnen til et produkt er et viktig begrep i vår bransje, og hvor godt et produkt isolerer kan ses på lambdaverdien (λ-verdien). Jo lavere verdi desto bedre isoleringsevne, som igjen hjelper oss å spare energi. Produktene og deres dokumentasjon finner du nederst i artikkelen.

Det er ingen krav i lover eller forskrifter til λ-verdi, men det er krav til at all isolasjon skal være CE-merket, noe som innebærer at det oppgis λ-verdier som dekker det temperaturområdet produktet skal kunne brukes innenfor.

Hva er λ-verdi og hvordan måles de?

λ-verdi angir hvor stor varmemengde/energimengde som i løpet av 1 time ledes gjennom 1 m2 av et produkt med tykkelse 1 m når temperaturforskjellen mellom kald og varm side er 1 ⁰C.

Det er laget en egen europeisk standard eller målemetode for å måle λ-verdier slik at alle produsenter måler og oppgir verdier basert på samme grunnlag. Det er ofte λ-verdi ved middeltemperatur på 10 ⁰C som oppgis (λ10). Det er viktig å vite at λ-verdi endres med temperatur, blir dårligere (høyere) ved stigende temperaturer.

λ10 verdier (w/mK) for ulike isolasjonsmaterialer:

  • Aerogeler:    0,017 – 0,020
  • Mineralull:    0,033 – 0,040
  • Celleglass:    0,040
  • Cellegummi: fra 0,034

For å unngå så mange desimaler oppgis ofte verdiene i milliwatt, (mW/mK), for eksempel 17 mW/mK for Aerogeler, 33 for mineralull osv.

Produktutvalg med forbedret λ-verdi

Isopartner har et godt produktvalg på rørskåler med forbedret Lambda-verdi. I dag lagerfører vi PAROC Hvac Combi AluCoat T med en varmeledningsevne (λ-verdi λ10) på 0,033 (w/mK), som er lavere enn tidligere.

Declaration of Performance (Ytelsesdokumentet)

Produktutvalg og dokumentasjon for de produkter vi har finner du i vår webshop.

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner