Isolatøren – min "superhelt"

Webredaktør 08.05.2017

Gjennom 20 år i isolasjonsbransjen har jeg fått en stadig større respekt for den jobben isolatører gjør i dette landet hver eneste dag. Det er et krevende og tøft yrke, men det er et yrke som tjener en større hensikt. Isolatørene gjør hverdagen enklere for folk flest, de redder liv og de beskytter planeten vår for unødvendige utslipp av klimagasser. De er miljøhelter.

Isolasjon gjør hverdagen enklere for folk flest

Har du noen gang vært i et rom hvor akustikken er helt forferdelig? Lyden spretter veggimellom og gjør det nesten uutholdelig å oppholde seg der. Du har helt sikkert ligget på hotell og følt at veggene er laget av papir, med støy fra naboer og vann som renner gjennom avløpsrør. En isolatør med ekspertise innen lydisolering kan gjøre underverker her. 

Eller har du opplevd at rørene i kjelleren din har fryst over natta? Når vinteren kommer, kommer kulda også. Da skjer det fort at man glemmer vannrørene i kjelleren. Så når du står opp på morgenen og gleder deg til en kopp kaffe eller en varm dusj kan det hende at du ikke har vann.

Isolatørens arbeidsområder er isolering av rør, tanker og ventilasjon. Montasje av himlinger og vegger, brannisolasjon, herunder tetting av brannskillende enheter og gjennomføringer hører også med. Hans oppgave er å gjøre vår hverdag enklere.

 

Isolasjon redder liv

Hvert eneste år brenner det for milliarder av kroner her i landet, med store konsekvenser for dem som blir rammet. Isolatøren har en viktig jobb å gjøre for å beskytte oss, ved å branntette brannceller og brannisolere konstruksjoner, rør og ventilasjon. Brannbeskyttelse er dermed en viktig del av isolatørens jobb, den er underlagt mange regler og lover.

Det finns to begreper innen brannsikring; passiv og aktiv. Isolatøren tar seg av den passive brannsikringen, mens brannvesenet gjør den aktive delen. Visste du at røykutvikling er like farlig som selveste brannen? Isolasjonen som brukes på passiv brannsikring er forebyggende tiltak, noe isolatøren utfører.  

Med isolasjon sparer du penger

Studier fra den europeiske interesseorganisasjonen for industriell isolasjon, EiiF, viser at teknisk isolasjon sparer samfunnet for store beløp hvert eneste år.

Etter å ha gått gjennom 180 industrianlegg fant de at energisparingspotensialet var mer enn 750 000 MWh per år. Det tilsvarer en reduksjon i Co2-utslipp på mer enn 500 000 tonn. For å sette det i perspektiv, tilsvarer dette det samlede årlige utslippet av drivhusgasser til 110 000 biler.

Ikke bare er isolasjon miljøvennlig. Det sparer også samfunnet og næringslivet for store summer. I EiiFs studie påviste de at en investering i teknisk isolasjon betalte seg tilbake etter ett eller to år – et potensiale for kostnadsbesparelse på minst 23,5 millioner Euro.

Miljøhelten min

Når jeg legger meg på kvelden, når jeg spiller høy musikk eller når jeg sitter på kontoret i behagelig innetemperatur en varm sommerdag, skal jeg tenke på isolatøren. Han er min miljøhelt! Jeg ser ikke isolasjonen, men jeg føler meg trygg og tilfreds, takket være deg!

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner