ISOdagen 2018 - om 2 dager er vi klare å ta imot over 60 kunder og gjester!

Webredaktør 10.04.2018

Eventyrlig vekst innen bygg og anlegg, olje & gass og verftsindustri har gjort oss nordmenn rike. Men, medaljen har en bakside. Vi blir stadig fattigere på naturressurser og forurenser stadig mer. 

Hvordan kan riktig teknisk isolasjon redusere forbruket av naturressurser og redusere utslippene av CO2? Og hvordan kan teknisk isolasjon sikre bygg mot brann? Slike spørsmål stiller vi produsentene som kommer til #ISOdagen2018

"ISOdagen er en møteplass og et forum for og med våre kunder, partnere og ansatte" (Arne Schultz, Admin. Dir. Isopartner AS)

 

Målet med denne dagen er å arrangere en faglig spennende og inspirerende fagmesse på teknisk isolasjon, hvor de største aktørene i bransjen samles og presenterer produkter og nyheter.

Fagseminarer med dagsaktuelle temaer

Mellom kl 13.00 og kl 16.00 inviterer produsentene til break-out sessions for faglig påfyll.

  • ROCKWOOL RTI v/ Søren Nyborg Rasmussen: "Hvordan spare kostnader på vedlikehold i prosessindustrien?"
  • ORYX v/ David Johansson: "En brannmansjett er ikke bare en brannmansjett"
  • PAROC AB v/ Daniel Hole: "Brannsikre rørgjennomføringer"
  • ROCKWOOL AS v/ Trond Olsson: "God ventilasjon med brannsikker isolasjon"
  • INSULCON v/ Renate van Maaren: "Spar energikostnader med høytemperatur- og brannsikker isolasjon"
  • STOKVIS TAPES v/ Lars Jemtland: "Hvordan sikre gjennomføringer i vegg?"
  • ISOGLOBAL v/ Kenneth Hedlund: "Nye røroppheng til både kulde- og varmeisolering"

Etter gjennomført messeutstilling og seminarer legges det opp til hyggelig samvær med kunder og kollegaer. Det tennes grillen og senere på dagen er det et Stand-up-show.

"Dette er en flott anledning å snakke med kundene direkte, diskutere produkter og lytte til deres daglige utfordringer" (Renate van Maaren, Insulcon)

Andere produsenter / leverandører som vil være tilstede under dagen er Ulf Thulin AB - leverandør av tekniske duker, Austroflex GmbH -  glassullprodusent, Kaimann GmbH - cellegummiprodusent og Climatech International SA - leverandør av festemateriell. 

 

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner