Fagmessen "ISO 2014" i Köln, Tyskland, gikk av stabelen 7.-9.mai

Webredaktør 12.05.2014

Fakta:

  • Messen etableres i 1998 og gjennomføres annen hvert år
  • Årets messe hadde 150 utstillere fra over 13 nasjoner
  • Over 8000 besøkende fra 34 forskjellige land
  • Isolasjonsprodusenter innen brannisolering, støyisolering, termisk isolering, mantling m.m.
  • Maskinutstillere m.fl.

Stor interesse

ISO-messen som går over 2 dager er en bransjemøteplass for produsenter, partnere og kunder for isoleringsprodukter. Fagmessen gjennomføres annen hvert år og har blitt et viktig treffpunkt for hele isolasjonsbransjen.
Hos noen av utstillerne har det vært trangt om plassen. Enkelte steder hadde utstiller med seg mange medarbeidere som tok seg tid til en prat med kundene og besøkende. Andre steder manglet det ikke av kreative ideer for å trekke kundene til sin stand.

Få nyheter
Vi har snakket med noen av de besøkende for å vite om messen var en suksess. Det viste seg at innholdet i årets messe ikke var så nyskapende som man hadde forventet. Det var få nye produkter eller nyvinninger i år. En kommentar fra en av utstillerne til dette var at i 2015 vil det komme nye EU-regler og man avventer eventuelle nye lanseringer til neste ISO messe.

ISO Award 2014
ISO Award er en av de viktigste prisene for isoleringsprodukter i Europa. I år gikk prisen blant annet til Armacell, Kaimann og URSA. Prisen indikerer innovasjon innen varme-, kulde-, brann- og støyisolering. Den tar utgangspunkt i energieffektivitet, kostnadsbesparelse, garanti og levetid, leveringskvalitet og ikke minst produktpresentasjon.

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner