Hvordan velge rett produkt på marine-isolasjon?

Webredaktør 18.01.2017

Innen marine og offshore tilbyr vi et bredt spekter av testede og godkjente produkter og konstruksjoner spesielt utviklet for dette segmentet. Kunden kan velge mellom konkurransedyktige løsninger innen f.eks brann-, lyd- og termisk isolasjon. 

Det store produktutvalget kan det gjøre vanskelig å finne det rette produkt. Artikkelen handler om "Hvordan velge riktig marineprodukt?" og vi skal se nærmere på bruksområder, krav til produktet, installasjonsmetoder og dokumentasjon.

Hvor skal produktet anvendes?

For å finne det rette produktet er det nødvendig å vite bruksområde som for eksempel:

 • Brannisolering
 • Lydisolering
 • Termisk isolering
 • Isolering av tekniske installasjoner
 • Isolering av flytende dørk
 • Isolering av undervannsrørledninger
 • En kombinasjon av f.eks. brann- og lydisolering

Hvilket produktkrav stilles?

Når bruksområde er kjent, må kravet til produktets egenskaper vurderes, som f.eks.:

 • Brannegenskaper
 • Lydegenskaper
 • Tykkelser
 • Varmeledningsevne
 • Mekanisk styrke
 • Vannavstøting

I enkelte bruksområder må man ta hensyn til vekt. I dette tilfelle kan man velge lettvekts produkter, men det er ikke alltid det letteste produktet som gir det beste resultatet. Lettvektere beskytter ikke mot støy i samme frekvensbånd som de produktene som er tyngre. Derfor er det viktig å vite hvilken virkning isolering skal ha og hvilket resultat den skal gi.

Alle ROCKWOOL SeaRox produkter har gode brannegenskaper, men når disse brukes på skip eller offshore rigger er det nødvendig å velge riktig produkt, som også oppfyller de nødvendige brannklassifiseringer.

For marine og offshore er det relevant å velge produktet med de beste egenskapene, som bl.a. vannavstøtende egenskaper. Alle ROCKWOOL SeaRox produkter har meget lav vannabsorpsjon og som sikrer de beste produktegenskaper, også frem i tid.

Hvilke metoder skal man ta hensyn til?

Videre kan det være aktuelt å vurdere ulike løsninger med hensyn til arbeids- og installasjonsmetode, avhengig av erfaring, kostnad og prioritering. Følgende parameter kan være aktuelle:

 • Enkel håndtering
 • Mindre kapping
 • Rask installasjon
 • Arbeidsbelastning

Rockwool RTI har mange sertifikater for de ulike produktene og sertifikater fra klassifikasjonsselskaper som baserer på branntester gjort på IMO godkjente branninstitutter. Når det velges et produkt, er det viktig å velge produktet som er godkjent av klassifiseringsselskapet og som til slutt skal godkjenne både bruksområde og nybygget.

Noen kunder foretrekker å arbeide med platekonstruksjoner som sikrer enkel håndtering, andre derimot foretrekker å jobbe med nettingmatter. For noen kunder er det viktig å ha de beste og mest sikre løsninger, som vanligvis er to-lagsløsninger mens andre fokuserer på rask og enkel installasjon.

Hvilken dokumentasjon trenger man?

Til slutt er det meget viktig å fokusere på den rette dokumentasjon:

 • Typegodkjenning
 • Sertifikat

Ved bruk av Rockwool SeaRox isolasjon om bord på et fartøy skal det sørges for at produktet har et MED-sertifikat med godkjent rattmerking.

Hvordan setter seg et MED sertifikat egentlig sammen? Under finner du en forklaring hva som ligger til grunn for at et produkt kan bli rattmerket:

 (ABS Group)

Det er meget viktig å sørge for at produktene og konstruksjoner har rett godkjenning som er nødvendig i det konkrete prosjektet, som for eksempel at produktet er ubrennbart og har lav flammespredning.  Det bør også sjekkes sertifikatets gyldighet på det tidspunktet.

For å sikre det høyeste sikkerhetsnivået om bord må man også sjekke om produktet og anlegget er testet i henhold til den nyeste standarden på branntestprosedyre , IMO 2010 FTP Code.

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner