Hvordan unngå farlige branner og tragiske ulykker

Webredaktør 10.07.2017

Rett før sommerferien ble Europa vitne til en av de mest tragiske brannene i London’s historie, brannen i Grenfell Tower. Slike katastrofebranner er tragiske og myndighetene har som mål å unngå disse ved å jobbe tett sammen med entreprenører og byggherrer. 

Norske myndigheter setter strenge regelverk og krav for ivareta brannsikkerhet i bygg.

Brannspredning og brannforløp – to viktige grunner til brannutvikling

Spredning av brann skjer oftest som varmeledning via bygningsdeler (f.eks. brannhemmende brannvegger). Det kan også oppstår som flygebrann (slik det skjedde i Lærdal i jan. 2014), via varmestråling eller ved at brannen sprer seg via ventilasjonskanaler til andre rom i bygget.

Norsk brannvernforening

(Bilde: Norsk brannvernforening)

I tillegg finnes det tre faser av et brannforløp; antennelsesfase, vekstfase og utbrenningsfasen. 

Strenge regelverk og krav

Myndighetene, som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), skal ha oversikt og ikke minst arbeide med å forebygge ulykker, kriser m.m. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sørger for at krav og regelverk blir ivaretatt. Et slikt regelverk i byggebransjen er TEK 17 (tidligere TEK 10). § 11-1 ledd 1 «Sikkerhet ved brann» beskriver kravene. I TEK har myndighetene fastsatt minimumskrav til brannsikkerhet i bygninger, dog angir kravene ikke hvordan bygninger eller bygningsdeler skal utformes og utføres. Norske myndigheter stiller veldig strenge krav for bruk av brannfarlig byggisolasjon.

Korrekt prosjektering og riktig montering

I dag, nesten en måned etter den store brannen i London, står Grenfell Towers i historiebøkene som den verste brannkatastrofen, fordi den kunne vært unngått. Ikke bare fant man i etterkant ut at bygget hadde mange feil og mangler, det ble også brukt fasadeplater som ikke var brannsikre ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I Norge ble Grenfell-katastrofen et hyppig tema i mediene, hvor norske fagfolk har uttalt seg. – En rømningsvei skal ivareta rømning ved brann i en viss tid. Se også § 11-11» Generelle krav om rømning og redning», ledd 1 i TEK 10 (17).

Brannklassifisering deles inn i to typer; Reaction to fire (materialets egenskaper ved brannpåvirkning) og Fire Resistance (Brannmotstand)

Med brannpåvirkning menes:

  • hvor rask materialet antennes,
  • om det lett spres flammer,
  • om materialet produserer røyk
  • om materialet er giftig m.m.

Brannmotstand består av kriterier som

  • Bæreevne (R)
  • Integritet (E)
  • Isolasjon (I)
  • Mekanisk motstandsevne (M)

Klassifiseringsbetegnelsen «EI» står for «Ytelse til bygningsdel som bevarer sin integritet (E) og isolasjonsevne (I) i tt minutter ved standardisert brannprøving». (tt står for antall minutter f.eks. EI 30 eller EI 60.)

Med ORYX® tilbyr vi et komplett utvalg av passive brannsikringsløsninger

Under det registrerte IPCOM-varemerket ORYX® distribuerer vi et stort kvalitativt utvalg av isolasjonsløsninger for passiv brannsikring. Utvalget inkluderer brannmotstandige tetningsmasser og skumprodukter, belegg, brannmansjetter/brannpakninger og brannbeskyttende paneler.

I tillegg til ORYX® passive brannsikringsløsninger er Isopartner også en stor distributør av brannhemmende isolasjonssystemer og produkter fra ledende produsenter. Dette gjør det mulig for oss å tilby et meget stort utvalg og raskt oppfylle alle behov for passiv brannsikring for en rekke ulike markeder og bransjer.

Som del av IPCOM-gruppen har Isopartner full støtte og backup fra et stort og dedikert team av høyt utdannede brannsikringseksperter og produktspesialister. 

Se våre passive brannsikringsløsninger. http://no.oryx.pro eller i vår webshop http://www.tekniskisolering.no/passiv-brannsikring

 undefined

Nyhetsbrev på e-post

Meld deg på Isopartners nyhetsbrev, og motta jevnlige oppdateringer med aktuelt stoff for din bransje.

Meld deg på her ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner