Hvordan montere halogenfri isolasjon riktig?

Webredaktør 31.08.2018

Halogenfri isolasjon er, som ordet sier, fri for halogener. Ved brann gir produktet fra seg lite røyk, som utelukker mulige toksiske problemer. Det er derfor en del hensyn å ta. Lenger ned i teksten finner du også monteringsanvisningen, som du kan laste ned.

Håndtering av halogenfri cellegummiisolasjon

Cellegummiisolasjon som ikke inneholder halogener*, som f.eks. bromider og klorider, må håndteres ved installasjon på en annen måte enn standard cellegummiisolasjon.

Sammenlignet med standard cellegummi har halogenfri isolasjon spesielle egenskaper, blant annet at den har en grovere cellestruktur. Dette betyr at ved bruk av lim bør det derfor påføres ekstra lim, noe som igjen gir lengre utluftingstid. Beregn derfor ca dobbelt så lang tørketid.

Isolasjonsmaterialet må bearbeides spenningsfritt

I motsetning til standard cellegummiisolasjon må halogenfri isolasjon behandles og bearbeides uten spenninger når den bøyes rundt røret. Slike spenninger i produktet kan føre til at limskjøtene åpner seg, eller at det dannes sprekker / riss i overflaten.

Ved isolering av bend er det viktig å bruke to-delte platebend for å redusere risiko for spenning.

Under finner du en tabell med anbefalte rørdiametre.

Halogenfri plater

Utvendig rørdiameter / mm

≥ 88.9

≥ 114

≥ 139

≥ 159

6 mm

x

x

x

x

10 mm

x

x

x

x

13 mm

x

x

x

x

19 mm

x

x

x

x

25 mm

 

 

x

x

32 mm

 

 

 

x

Halogenfri isolasjon kan tørke ut

Halogenfri cellegummiisolasjon brukes på installasjoner både inne i bygg og ute. Uansett må det huskes på at UV-stråling kan ha påvirkning på cellegummi. Dette skjer både via direkte sol, via vindusglass, men også via lysstoffrør. Lysstoffrør avgir kunstig lys som produserer kortbølge UV-stråler.

Halogenfri cellegummiisolasjon, som ikke er beskyttet mot UV-stråling, uttørkes over tid slik at overflaten blir sprø. Dette reduserer produktets mekaniske egenskaper, det vil si den tåler mindre belastninger.

Det er viktig å vite at små riss i overflaten ikke ødelegger produktets egenskaper når det gjelder varmeledningsevnen og brannegenskaper.

Montasjeveiledninger

Montasjeveiledninger på Armaflex NH og Kaiflex HF kan du laste ned her.

NH/Armaflex

Kaiflex HF

*Halogener er grunnstoffer i gruppe 17 i det periodiske systemet og inneholder grunnstoffene som fluor, brom, klor, jod og astat. Disse grunnstoffene reagerer lett med metaller og danner salter. (Wikipedia)

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner