Hvilke regler og forskrifter gjelder i rømningsveier?

Webredaktør 13.11.2017

Når det oppstår brann i en bygning er det som regel ikke flammene som dreper, men røyk. Innen noen få minutter, kan sikten bli så dårlig at folk mister retningssansene sine og ikke lenger klarer å komme seg i sikkerhet. Lav røyktetthet kan være et spørsmål om liv og død.

Negative økonomiske konsekvenser

De økonomiske effektene er også oppsiktsvekkende: ifølge forsikringsbransjen fører hver tredje brann til skade på eiendom som beløper seg til mer enn 500.000 euro. Mange europeiske land har anerkjent at røyken utgjør et mye høyere farepotensial enn selve brannen og har skjerpet kravene til røykutvikling av byggevarer i sine byggeforskrifter.

Hvilke regler og forskrifter gjelder i rømningsveier?

For å kunne svare på dette spørsmålet er man nødt til å sette seg inn i kravene som stilles og Byggteknisk Forskrift (TEK17). TEK 17 trådte i kraft 1.juli 2017 og på hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/i/innledning/ finner du alle kapitlene.

Kapittel 11 Sikkerhet ved brann beskriver at tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg.

Bruk produkter med lav røyktetthet

SBI-testen (single burn item) klassifiserer tekniske isolasjonsmaterialer i tre vurderingskriterier:

Unntak gjelder isolasjon på enkeltstående rør eller kanal med ytrediameter til og med 200 mm samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt eller over nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, som minst må tilfredsstille klasse CL-s3, d0 [PII].

Isolasjon på rør og kanaler i rømningsvei må minst tilfredsstille klasse BL-s1, d0 [PI], det vil si produkter med lav røyktetthet. Armaflex Ultima er et Cellegummi-produkt som oppnår en brannklasse BL-s1, d0 og innfrir krav til isolasjon i rømningsveier.

TEK17, Kapittel 11 Innledning Tabell 1: Eksempler på klassebetegnelser benyttet i den branntekniske klassifiseringen.

EKSEMPLER PÅ KLASSIFISERING

FELLES EUROPEISKE KLASSER

GAMLE NORSKE KLASSER

Byggevare/bygningsdel

Brannmotstand

Brannpåvirkning

 

Materialer

 

A2-s1,d0

Ubrennbart eller begrenset brennbart

Rør- og kanalisolasjon

 

 

 

 

A2L-s1,d0

Ubrennbar eller begrenset brennbar

 

BL-s1,d0

PI

 

CL-s3,d0

PII

 

DL-s3,d0

PIII

Røykutvikling

Armaflex Ultima avgir faktisk 10 ganger mindre røyk enn et standard cellegummi-produkt. Du kan lese mer om minstekrav for preaksepterte ytelser til rør- og kanalisolasjon her: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iii/11-10/ 

Kort oppsummert om hvilke regler og forskrifter som gjelder i rømningsveier

Krav i rømningsvei:

  • eksponert flate < 20%
  • minstekrav: BL-s1,d0

Unntak:

  • hvis enkeltstående rør/kanal (maks 200mm)
  • eller i sjakt
  • eller over nedforet himling
  • minstekrav CL-s3,d0

Nyhetsbrev på e-post

Meld deg på Isopartners nyhetsbrev, og motta jevnlige oppdateringer med aktuelt stoff for din bransje.

Meld deg på her ›

Spørsmål?

Kontakt oss på telefon 69 24 40 80 eller fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale om dine behov.

Kontaktskjema ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner