Hva skal man tenke på når kalde rør skal isoleres og hvilke konsekvenser har feil isolasjon?

Webredaktør 06.02.2018

Vinteråret betyr kulde, som igjen betyr utfordringer for isolatøren. Han må vite hvordan røret skal isoleres, vite hvilke temperatur har mediet som strømmer gjennom røret og ikke minst over et hvor langt strekke mediet skal transporteres gjennom røret.

Rett isolasjon kan redusere varmetap med så mye som 87%

Når et vannrør befinner seg i innestengte/uoppvarmede rom, hvor omgivelsestemperaturen kan falle til 0˚C, kan det får den konsekvensen at vannet fryser, vannrøret utvider seg og dermed sprekker.

Visste du at riktig isolasjon kan redusere varmetapet med opptil 87%?

De mekaniske egenskapene er viktige, men samtidig må de tåle høy termisk belastning. I store industrianlegg hvor det transporteres f.eks. flytende gass (LNG/LPG), etylen og ammoniakk, som brukes i tallrike industrielle prosesser, forekommer det en del temperatursvingninger. Isolasjon skal holde stand mot disse, da mediets temperatur skal holdes konstant i rørledningen. Dersom det oppstår temperaturvariasjoner, kan det føre til at mediet blir ubrukbart. Isolasjonsmaterialet skal ikke lede kulden innenfra ut og utetemperaturen skal ikke varme opp mediet i røret.
Dersom rørledningene er utilstrekkelig isolert eller feilisolert, kan følgene bli høyt energitap, variasjoner i prosessforløpet og i ekstreme tilfeller totalsvikt i industrianlegget som igjen fører til høye kostnader på grunn av utslipp av svært antennelige gasser.

Kondenskontroll mot korrosjon

Med en gang rørets overflatetemperatur havner under den aktuelle omgivelsestemperaturen, oppstår det kondens, noe som nesten alltid forårsaker korrosjon. Isolasjonens oppgave er å motvirke dette på en sikker måte og hindre kondens i å oppstå i det hele tatt. Derfor må isolasjonsmaterialene ha høy vanndampdiffusjonsmotstand. Kondens fører også til muggvekst og reduserer dermed utstyrets effektivitet.

Velg riktig isolasjon og unngår dermed negative konsekvenser

Cellegummi-produkter som Kaiflex® KKplus eller Armaflex® AF/N har lav λ-verdi (varmeledningsevne), høy µ-verdi (vanndampdiffusjonsmotstand) og en lukket cellestruktur. Disse standardproduktene egner seg spesielt i temperaturområder med en driftstemperatur på -50 °C til +110 (+85) °C. Bruksområdene begrenser seg derfor hovedsakelig til VVS-områder, hvor det skal isoleres kanaler og rør.

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner