Har du hørt om «Sick Building Syndrom» (SBS)?

Webredaktør 07.08.2018

Det fokuseres mye på luftkondisjonering i bygg. Når byggematerialer inneholder kjemiske baser og samtidig er rommene ikke tilstrekkelig ventilert kan dette i verste fall føre til «Sick Building Syndrom» (SBS).

Observasjoner og studier som underbygger påstander

I den tyske studien til ProKlima har forskere i årevis observert folk som jobber på kontorer som føler seg syk etter et lengre opphold på jobben og om kvelden etter at de forlater kontoret. Klagerne forsvinner etter en viss tid, så snart de berørte ikke lenger er på kontorer eller i de berørte bygningene.

ProKlima har utført denne studien for det tyske Miljødirektoratet og har kommet til den konklusjonen at klagefrekvensen er 15 % høyere i luftkondisjonerte rom enn i naturlig ventilerte bygninger. Dersom rørledninger i et klimaanlegg ikke er tilstrekkelig isolerte, dannes et kondensat som igjen fremmer bakteriedannelse.

Hva utløser SBS og hvilke utfordringer bringer dette med seg

Andre utløsere kan være at byggematerialer som er produsert på kjemisk basis krever visse ekstra komponenter, for eksempel maling. Resultatet er utslipp av såkalte flyktige organiske forbindelser (VOC), som Miljødirektorat i Norge ansees som farlige forbindelser. Ved å puste disse utilsiktet inn, usynlige og luktløse som de er, kan dette også føre til klager.

Problemet er sammensatt; fordi symptomene er ikke spesifikke, kan de også være symptomer på andre sykdommer, slik at personen som blir berørt, ofte over lang tid ikke er klar over koblingen til SBS. Det økonomiske tapet som skyldes sykdom på grunn av «Sick Building Syndrom», kan komme opp i flere millioner kroner.

Isolasjon hjelper mot «Sick Building Syndrom»

Cellegummi-isolasjon egner seg for et sunnere klima i rom, siden de er fri for støv og fibre. Dette gjør monteringen, så vel som oppholdet i bygningen tryggere og mindre helsefarlig. Cellegummiisolasjon med sin lukkete cellestruktur forhindrer bakteriedannelse ved å frata dem av deres livsgrunnlag – nemlig vann. Materialets fuktmotstand forhindrer på en pålitelig måte kondensasjon i og på kaldluftrøret i klimaanlegget og sikrer dermed at røret forblir tørt over tid.

Se også «Breeam conformity» fra Kaimann GMBH og «Breeam fact sheet» fra Armacell GmbH (begge dokumenter er på engelsk)

Nyhetsbrev på e-post

Meld deg på Isopartners nyhetsbrev, og motta jevnlige oppdateringer med aktuelt stoff for din bransje.

Meld deg på her ›

Spørsmål?

Kontakt oss på telefon 69 24 40 80 eller fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale om dine behov.

Kontaktskjema ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner