Grønnere produksjon med ENOVA-støtte

Webredaktør 15.02.2019

Fabrikken til Rockwool i Moss investerer i ny, elektrisk produksjonsteknologi med støtte fra ENOVA. I følge Rockwool vil dette tiltaket redusere CO2-utslipp fra fabrikken med 80 prosent som gir en mer klima- og miljøvennlig produksjon.

Fra koks til elektrisitet - forbedring på miljø og klima i regionen

Fabrikken i Moss har eksistert siden 1948 og ligger sentralt plassert i området Værlegata, Fjordveien og Snorres vei, rett ved jernbanelinja ved Moss stasjon. Med 110 ansatte ved fabrikken er bedriften et av lokomotivene i det som er igjen av industribyen Moss.

En ny smelteovn basert på elektrisitet som energikilde i stedet for koks vil redusere CO2-utslippene med 80 prosent og vil være klar sommeren 2020. 

Overgangen til elektrisitet på fabrikken i Moss er et viktig ledd i forpliktelsen å avkarbonisere Rockwool’s produksjonsanlegg globalt, og for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Statlig støtte gjennom ENOVA

ENOVA støtter pilotprosjektet til Rockwool med 101,5 millioner kroner, mens totalinvesteringen beløper seg på ca 340 millioner kroner.

ENOVA støtter utvikling av energi- og klimateknologi, energieffektive løsninger, og energitiltak som bidrar til økt forsyningssikkerhet. Dette gjøres hovedsakelig ved å tilby finansiell støtte rettet mot de områdene hvor det kan dokumenteres størst effekt i form av reduserte klimagassutslipp, spart, omlagt eller produsert energi.

ENOVA SF som eies av Klima- og Miljødepartementet har som mål å bidra til:

  • Reduserte klimagassutslipp som bidrar til å oppfylle Norges klimaforpliktelser for 2030
  • Økt innovasjon innen energi- og klimateknologi tilpasset omstillingen til lavutslippssamfunnet
  • Styrket forsyningssikkerheten gjennom fleksibel og effektiv effekt- og energibruk.

Historie om Rockwool Moss

Elkem kjøpte Teglverksjordet i 1946 og startet produksjon i Steinullfabrikken i 1947. I 1956 startet Elkem AS produksjon av plastisolasjon med isopor ved fabrikken i Moss. I 1965 ble Elkem Rockwool dannet som et interesseselskap som omfattet fabrikkene i Moss og Larvik. Senere har Elkem trukket seg ut av driften i Moss. Fabrikken i Moss produserer fortsatt steinull. Den prosessen som brukes til å fremstille steinull, er en menneskeskapt kopi av en av naturens mest imponerende fenomener: vulkanutbrudd.

(Kilder: Rockwool.no / Fremtidensbygg.no / mossbyleksikon.no / dagsavisen.no / wikipedia)

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner