Et marked i uro?

Webredaktør 28.08.2015

Fortsatt preges nyhetsbildet av uro i olje- og gassnæringen. Leverandørindustrien sliter med ordretørke, ansatte blir permittert og investeringene lar vente på seg i håp om en høyere oljepris enn det den har vært de siste 9 månedene.

Korreksjon eller krise?

Norge har hatt gode tider siden man fant olje på 70-tallet. Noen mener at vi har levd over evne og at korrigeringer må til slik at vi ikke gjør oss for avhengige av oljen. På en annen side mener andre at Norge opplever en stor krise, pga lav oljepris og uroligheter i aksjemarkedet rundt i verden. 

Oppdragsgivere i bransjen venter med nye bestillinger, aktører i bransjen blir mer og mer kostnadsbevisste og omstillinger er under prosess. Dessverre innebærer det samtidig permitteringer og/eller oppsigelser. I august kom det nye tall på arbeidsledigheten her til lands. 

"All Time high" i mange år 

Bransjen har vært preget av stor leteaktivitet og store investeringer på utbygging og leting i mange år. Ingeniører ble utdannet og fikk arbeid før de var ferdig med utdanningen. Idag ser det annerledes ut.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har utarbeidet nye nedjusterte anslag for olje- og gassektor for 2016, som er 2 prosent lavere enn anslaget gitt forrige kvartal. Det gjelder først og fremst investeringer inn felt i drift og rørtransport, mens tallene i feltutbygging, leting viser en oppgang for det kommende året. Feltet "Johan Sverdrup" er et eksempel på det. Dette feltet vil gi høyere avkastning enn andre felt.

Siden det historiske toppåret 2013 med svært stor investeringsaktivitet  på omtrent 105 milliarder kroner på felt i drift, ser det ut at for 2015 og 2016 vil nedgangen fortsette, og man anslår at investeringene vil ligge på ca 81 milliarder og henholdsvis 69 milliarder kroner. 

Positiv utvikling i industrien

Det er store forskjeller mellom de ulike industrinæringene. Virksomheter som er er knyttet til oljebasert næring vil fortsatt preges av nedgang på grunn av lavere investeringer i olje- og gassutvinninger, derimot anslår man en kraftig vekst i eksportrettet industri. For sektorer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og metallindustri antydes det en vekst i 2016 på hele 35 prosent ifølge SSB. Prosjekter i kapasitetsutvidelse og modernisering vil være pågående i mange år. Ledig investeringskapital flyttes nå til andre næringer. 

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner