Er cellegummi spesialavfall eller restavfall?

Webredaktør 31.05.2017

Avfallshåndtering av cellegummi er et ofte stilt spørsmål og svaret er egentlig enkelt. Med denne artikkelen ønsker vi å forklare hvorfor cellegummi både kan være spesial- og restavfall. 

Ved rehabilitering og/eller riving av bygg er isolasjonen som regel gammel og etter helt andre standard og krav enn de er i dag. Derfor må man kunne svare på en del spørsmål. Nederst i artikkelen finner du også en veileder fra DiBK om avfallshåndtering.

Hvor gammel er produktet?

Først og fremst bør man vite når et bygg ble satt opp. I eldre bygg og bygninger (før 2003) som skal rives eller rehabiliteres, regner man med at cellegummi er spesialavfall.

Grunnen til det er at tidligere ble det i noen byggevarer brukt stoffer som gjør at byggevarene må sorteres ut ved riving og behandles som farlig avfall når de kastes. Det er miljøfarlige stoffer som ikke var forbudt denne gangen, som for eksempel bromerte flammehemmere. De siste årene har dette blitt endret og produsentene har gått over til mer miljøvennlig isolasjon ved blant annet å fjerne noen av de farligste brommerte flammehemmere.

Hvordan håndtere cellegummi-avfall?

Per i dag går norske avfallsmyndighetene fortsatt utifra at det kastes miljøfarlig gammel cellegummi. Det er vanskelig å skille ut hva som er gammelt og hva ikke, derfor sier man på gjenvinningsstasjonene rundt i landet at all cellegummi er spesialavfall.

Hvis du derimot ønsker å kaste cellegummi din vanlig og kan dokumentere at de restene du har, er fra nyere tid (etter 2003), så kan du kaste dette som restavfall.

Les også: Slik deklarerer du farlig avfall på 1-2-3

Ingen ulovlige brommerte flammehemmere i cellegummi

Visste du at det fins over 70 forskjellige brommerte flammehemmere i verden? Brommerte flammehemmere (BFH) brukes for å opprettholde en brannklasse og disse inneholder brom som virker hemmende på utvikling av brann. Produkter tilsettes slike stoffer for at de skal bli mindre brennbare. En del brommerte flammehemmere er lite nedbrytbare i miljøet, kan konsentreres i næringskjeden og er påvist i levende organismer og i morsmelk. Noen av stoffene har vist helse- og miljøskadelige effekter.

Norske myndigheter har bestemt at cellegummi som er produsert etter 2004 ikke skal inneholde de mest brukte brommerte flammehemmere og i tillegg ble de forbudt noen år senere.

Cellegummi, som Armaflex og Kaiflex, produseres med en spesiell bromforbindelse. Denne kjemiske forbindelsen tilfredsstiller fullt ut både kravet til produktets nødvendige brannegenskaper og den bidrar heller ikke til at produktet kan klassifiseres eller oppfattes som miljøfiendtlig.

Se uttalelsene fra produsentene her

 

TIPS: Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har utviklet en veileder som gir deg råd til avfallshåndtering.

Nyhetsbrev på e-post

Meld deg på Isopartners nyhetsbrev, og motta jevnlige oppdateringer med aktuelt stoff for din bransje.

Meld deg på her ›

Spørsmål?

Kontakt oss på telefon 69 24 40 80 eller fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale om dine behov.

Kontaktskjema ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner