Strengere krav til energieffektive bygg

Webredaktør 20.11.2015

Fra 1.januar stilles strengere krav til energieffektivitet i bygg enn tidligere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt de nye energikrav som nå ble nedfelt i byggeteknisk forskrift (TEK10).

Krav som gjelder først og fremst nybygg

Innføringen av kravene, som hovedsaklig gjelder nybygg, betyr høyere byggkostnader og dermed dyrere bygg for forbruker. Departementet mener at reduserte strømkostnader for den enkelte forbruker vil derimot demme opp denne ekstrakostnaden. 

Til grunn for denne endrede lovgivning ligger klimaforliket fra 2012 og målet om passivhusnivå i 2015. Men de nye energikrav vil nye boliger og bygg faktisk får reduserte energikostnader mellom 20 og 25 prosent. 

Overgangstid på 1 år

Selv om kravene skal være gjeldende fra og med 1. januar 2016, vil det være en overgangstid på 1 år. I den tiden kan byggenæringene velge mellom nye og gamle energikrav. 

Endringene i forskriften om teknisk krav i byggverk (Byggteknisk forskrift) finner du her

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner