Korrosjon under isolasjon - en bransjeutfordring som bør tas opp som sådan - fra design til idriftsettelse

Webredaktør 28.05.2018

Korrosjon under isolasjon - CUI - er en av industriens største utfordringer med hensyn til materialer.  Vi har sett på spørsmålene: HVORFOR? - HVORDAN? - HVILKE produkter?

CUI har vært årsaken til flere ulykker med tap av menneskeliv og personskade, brann og forurensing. Det anslås at CUI står for 40-60% av rørledningens vedlikeholdskostnader. Milliarder av euro blir brukt hvert år på problemer som skyldes korrosjon under isolasjon.

Hvorfor oppstår korrosjon under isolasjon?

Korrosjon oppstår når ubeskyttet metall (stål og rustfritt stål) kommer i kontakt med vann og oksygen, som ikke er noe utenom det vanlige. Vi vet om dette fra våre gamle biler og annet metall som er utsatt for den slags. Med CUI kan du ikke se at metallet er korroderende fordi metallet er skjult av isolasjon og kledning. I noen tilfeller blir ikke korrosjonen oppdaget før en rørledning begynner å lekke. Miljøet under isolasjon kan også være ekstra korroderende på grunn av høye temperaturer og noen ganger tilstedeværelsen av salter (for eksempel klorider) og andre stoffer som fremskynder korrosjon.

Men hvorfor oppstår så korrosjon under isolasjon? Du beskytter vanligvis stål med et belegg eller metallkledning på utsiden for å hindre inntrenging av vann. Dessverre er det ikke enighet om teori og praksis dette punktet.  Utstyrsdesign er ofte ikke optimalisert til å motvirke vanninntrenging. Rør har kanskje ikke korrekt beleggningssystem, en feil kan ha blitt gjort eller en skade som oppstår ved montering av belegg, isolasjon eller kledning. Men selv det perfekte systemet kan bli skadet i drift, og systemene vil bli eldre. Vann kan forventes å gå inn i systemet på et tidspunkt og belegningssystemet vil tilbyr ikke lenger 100% beskyttelse.

BILDET: Metallkorrosjon oppstår når metallet kommer i kontakt med oksygen og vann (dette kan også være fuktighet i luft). Under denne prosessen forvandler metallet seg til en mer stabil form - et oksid. Korrosjon er en elektrokjemisk prosess som skaper en elektrokjemisk krets.

Hvordan behandle korrosjon under isolasjon?

Korrosjon under isolasjon er industriell utfordring og må derfor behandles som sådan fra designfasen helt til "skrot"-fasen. Viktige elementer vil være:

  • Designet må forhindre vanninntrenging og at vann ikke kommer inn i systemet. Den må også sørge for at det er tilstrekkelig plass til å bruke riktig overflatebehandling og installere isolasjon og kledning. 
  • Beleggsystemet / metalliseringen er den primære korrosjonsbeskyttelsen og må velges i henhold til temperatur - med tanke på at systemet kan være utsatt for veldig varmt vann. Installasjon av belegget, inkludert overflatebehandling, er kritisk for levetid og opptreden.
  • Isolasjonsmaterialet må optimaliseres slik at det ikke ytterligere fremskynder korrosjon
  • Kledning må installeres riktig slik at vannet føres bort fra overflatene, forseglingene må være tettet og det må være sørget for dreneringshull 
  • Kvalitetskontroll en viktig gjennom hele prosessen
  • Til slutt må inspeksjonsrutiner utarbeides og belegg, isolasjon og beleggsystemer under isolasjon må vedlikeholdes etter igangsetting.

Hvilke produkter skal brukes for å unngå korrosjon under isolasjon?

Produkter som har nøytral til lav alkalinitet (vannets evne til å nøytralisere sterk syre ved en bestemt pH-verdi) er godt egnet for å bekjempe korrosjon. 

Isopartner lagerfører ProRox-serien fra ROCKWOOL. Nylig ble ProRox PS960 oppgradert med en såkalt WR-Tech (Water Repellency Technology), slik at produktene nå har enda bedre vannavvisende egenskaper - faktisk 5 ganger mindre vannabsorpsjon enn noe annet mineralullprodukt på markedet. Disse vannavvisende egenskapene opprettholdes ved temperaturer opptil 250 ° C, som også er unikt på marked. Da produktene absorberer mindre vann, tørker de også raskere, hvilket resulterer i mindre korrosjon.

Et annet system, som kan brukes er "non-contact insulation"

Dette systemet fungerer ved å lage et hulrom mellom stål og isolasjon, så når vann går inn i isolasjonssystemet vil det ikke holdes på stålflater. Dette betyr at stålet tørker raskere, noe som resulterer i betydelig mindre korrosjon. Ikke-kontakt isolasjon fungerer best i kombinasjon med diffusjonsåpen isolasjonsmateriale og i en test Statoil i Norge gjorde, konkluderte man med at steinull i kombinasjon med non-contact isolasjon var systemet som produserte minst korrosjon.

I tillegg finns det også distanseringer som er et fleksibel, ikke-kontakt isolasjonssystem - ProRox NCS 2000 - og som er laget av høytemperaturbestandig polymer.

(Artikkelen er utarbeidet i samarbeid med Søren Nyborg Rasmussen, Rockwool RTI)

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner