Byggevaredirektivet ble erstattet

admin 23.01.2014

Fra og med 1.juli 2013 ble byggevaredirektivet erstattet av byggevareforordningen.

Byggevaredirektivet regulerer dokumentasjonkravet til byggevaren og ble vedtatt i 1989. Etter at Norge knyttet seg til EØS-avtalen, ble direktivet implementert i byggteknisk forskrift, kapittel 3 i 1995.

Direktivene og forordningene skal sikre det frie byggevarebytte ved å stille like krav til byggevarer, og dermed sikre like konkurransevilkår. Derfor gjelder kravene alle produsenter og leverandører av byggevarer. 

For å nå dette målet fastsetter byggevaredirektivet og byggevareforordningen:

  • et system for harmoniserte tekniske spesifikasjoner
  • et system for europeiske tekniske godkjenninger
  • et (avtalt) system for samsvarsbekreftelse
  • et rammeverk for tekniske kontrollorgan
  • CE-merking av byggevarer 

 

Du kan lese mer på DIBK's hjemmesider ...

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner