Brannisolering av ventilasjonskanaler, del 3

Webredaktør 17.03.2015

Brannisolering av ventilasjonskanaler er fortsatt et stort tema innenfor vår bransje. Når det først begynne å brenne er tid den viktigste faktorer. Vi har lagt ut noen filmer og guider for hvordan man installerer og hvilke isolasjonstykkelser som kreves.

Brannteting av gjennomføringer betyr at det skal være tett mellom brannskille og kanal, rør eller kabel som føres gjennom den. Disse må isoleres for å hindre brannspredning. Teknisk forskrift setter krav til at tekniske installasjoner ikke skal øke faren for brann og/eller røykspredning (se bilde til høyre).

Hvordan installere brannisolering på ventilasjonskanaler?

Se filmene på montasjeanvisning for produkter til brannisolering av ventilasjonskanaler.

Nettingmatte på rull på sirkulære kanaler

Nettingmatte på rull på rektangulære kanaler

Brannplate på rektangulære kanaler

Produkter fra ROCKWOOL og Paroc

Brannisolering av ventilasjonskanaler skal gjennomføres og dokumenteres i hht. NS-EN 1366-1. 

Vi har lagt ut noen brosjyrer fra Steinullprodusentene ROCKWOOL og Paroc.

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner