Brannisolering av ventilasjonskanaler

Webredaktør 13.06.2014

Ved årsskifte i år ble det innført et nytt regelverk for brannisolering av ventilasjonskanaler. Ved brann er røykforgiftning den største årsaken til at mennesker omkommer.

TEK 10 stiller krav om at tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at brann og røyk ikke sprer seg eller at installasjonen ikke øker faren for at en brann oppstår.

VTEK 10 (Veiledning for TEK 10) angir at brannmotstand for kanaler som føres gjennom en brannskille må dokumenteres ved prøving eller beregning. Brannmotstand for kanaler er testet etter NS-EN 1366-1.

Kanalene brannisoleres for å hindre brannspredning gjennom kanalsystemet.

Fordi ny praksis krever at kanalnettet også skal være sikret mot innvendig brannpåvirkning, kreves det nå vesentlig større tykkelser enn før. Tidligere var kun utvendig brannpåvirkning dimensjonerende. Klassifisering for inn- og utvendig brannpåvirkning og vertikale og horisontale kanaler vil f. eks. angis som EI30 [ve ho i <-> 0]

Produkter som iværetar de nye forskriftene:

Brannklasse EI30 [ve ho i <-> 0] sirkulær eller rektangulær kanaltverrsnitt: Conlit Alu-Brannmatte 60mm

Brannklasse EI60 [ve ho i <-> 0] sirkulær kanaltverrsnitt: Conlit Alu-Brannmatte 90mm

Brannklasse EI30 [ve ho i <-> 0] rektangulær kanaltverrsnitt: Conlit Alu-Brannmatte EI30 60mm eller Conlit Alu-Brannplate EI30 60mm

Brannklasse EI60 [ve ho i <-> 0] rektangulær kanaltverrsnitt: Conlit Alu-Brannmatte EI60 90mm eller Conlit Alu-Brannplate EI60 90mm

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner