BIM plug-in som forenkler planlegging av teknisk isolasjon

Webredaktør 05.02.2018

Frem til i dag har kommunikasjon og samarbeid alltid vært viktig for suksessen til alle store byggeprosjekter. Etter hvert som prosjektets kompleksitet har vokst, har behovet for robuste og pålitelige måter å utveksle informasjon blitt kritisk. Building Information Modeling (BIM) er et moderne, digitalt verktøy som tilfredsstiller dette behovet.

Planlegging fra design til igangsetting av et bygg

Mens BIM raskt har blitt en standard hos arkitekter og rådgivere, lå byggsektoren fortsatt litt etter. Nå ser man at fokus på digitalisering av bygg blir større for hver dag, fordi bygninger kan planlegges helt fra design-stadiet til igangsetting, vedlikehold og rivning. Ved hjelp av BIM bruker man slike standardiserte digitale prosesser. Her kan byggherre, beskrivende ledd, arkitekter, prosjektledere og andre samarbeide og dele informasjon. Også isolasjonsprodusenter ser fordelen ved å kunne dele informasjon i et tidligere stadiet.

BIM plug-in gir større pålitelighet i planleggingsprosess

Cellegummiprodusent Armacell kaller seg for BIM-pioner*. Så tidlig som i 2011 introduserte man i USA allerede et slikt program. Gjennom flere års utvikling, tilbys nå Bygnings Informasjons Modell (BIM)-plug-in som plugges inn i autocad-programmer eller lignende programmer.

Den nye Armacell- BIM plug-in forenkler planlegging av teknisk isolasjon med BIM. Et eksempel er på sanitære anlegg: Isolasjonsmaterialet som brukes, avhenger av definerte parametere (for eksempel rørdiameteren) og må derfor velges aktivt av brukeren. Dersom man velger og skriver inn data manuelt fra katalogen, så krever det ikke bare ekstra innsats, det er også forbundet med en stor risiko for feil. Den nye Armacell BIM plug-in åpner for data som innhentes direkte i BIM og hjelper brukeren i å velge og konfigurere produktene. Ved at produsenten direkte eksporterer fra sin produktdatabase tillates det at hele produktplanleggingen bli automatisert. Dette igjen gjør planleggings- og designprosessen enklere og raskere for bruker og reduserer også feil.

Sjekk ut video under om hvordan BIM fungerer.

 

* I 2015 var Armacell den første cellegummiprodusent i UK som kunne levere til BIM objekter

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner