Å isolere rør på LNG-anlegg med cellegummi

Webredaktør 15.08.2018

En av de største utfordringer er isolasjon på marine, offshore og andre tunge industrianlegg. I disse miljøene trenger man produkter som tåler mekaniske belastninger, den skal beskyttes mot kjemikalier og saltvann, og de skal tåle svært lave temperaturer.

Tidligere har vi skrevet om hvor høye temperaturer isolasjonsmaterial egentlig tåler. Denne gangen ser vi på det motsatte. 

Cellegummiisolasjon for kryogene- og lavtemperaturer helt ned til -180˚C

Cellegummiisolasjon som har høy densitet og kompresjonsmotstand har blitt utviklet for bruk på rørledninger i LNG-anlegg, produksjonsanlegg for petrokjemi og andre produksjonsutstyrs fasiliteter. Disse produkter tåler svært lave temperaturer, helt ned til -180˚C. På slike anlegg er det viktig å vite at isoleringen bygges opp som et system (avhengig av medietemperaturen).

Les mer om Armaflex LTD

NYHET: Armacell har nå også testet Armaflex Ultima for temperaturområder ned til -180˚C.

Forutsetninger og konsekvenser

Vinteråret betyr kulde, som igjen betyr utfordringer for isolatøren. Han må vite hvordan røret skal isoleres, vite hvilke temperatur har mediet som strømmer gjennom røret og ikke minst over et hvor langt strekke mediet skal transporteres gjennom røret.

"Rett isolasjon kan redusere varmetap med så mye som 87%"

De mekaniske egenskapene er viktige, men samtidig må de tåle høy termisk belastning. I store industrianlegg hvor det transporteres f.eks. flytende gass (LNG/LPG), etylen og ammoniakk, som brukes i tallrike industrielle prosesser, forekommer det en del temperatursvingninger. Isolasjonen skal holde stand mot disse, da mediets temperatur skal holdes konstant i rørledningen.

Dersom det oppstår temperaturvariasjoner, kan det føre til at mediet blir ubrukbart. Isolasjonsmaterialet skal ikke lede kulden innenfra ut og utetemperaturen skal ikke varme opp mediet i røret.

Dersom rørledningene er utilstrekkelig isolert eller feilisolert, kan følgene bli høyt energitap, variasjoner i prosessforløpet og i ekstreme tilfeller totalsvikt i industrianlegget som igjen fører til høye kostnader på grunn av utslipp av svært antennelige gasser.

 

Spørsmål?

Kontakt oss på telefon 69 24 40 80 eller fyll ut skjemaet for en uforpliktende samtale om dine behov.

Kontaktskjema ›

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner